Nieuws

GLABBEEKSE KLOKKEN LUIDEN VOOR WAPENSTILSTAND WO I EN II OP 11/11 OM 11 UUR
di 10 november '20

De zes Glabbeekse kerken (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) nemen deel aan het initiatief om op woensdag 11 november 2020 om 11 uur de kerkklokken te luiden ter gelegenheid van wapenstilstand van Wereldoorlog I en II.

GLABBEEKSE PAROCHIES NU OOK OP INSTAGRAM
ma 09 november '20

42227729_1844203335687485_271234756769742848_n

In februari 2014 startten de zes Glabbeekse parochies een eigen facebookpagina. Ondertussen zijn we 6 jaar later en telt deze facebookpagina meer dan 850 volgers. Een duidelijk bewijs dat de artikels en foto’s die gepost worden in de smaak vallen.

Ondertussen is Instagram een populair sociaal medium geworden, voor sommige leeftijdscategorieën zelfs het meest populaire. Sinds enige tijd zijn ook de Glabbeekse geloofsgemeenschappen te vinden op Instagram: volg ons dus op www.instagram.com/kerkparochiesglabbeek .

NIEUW LOGO SCHITTERT OP VOORGEVEL PASTORIE GLABBEEK
zo 08 november '20

Op zondag 18 oktober ’20 werd het nieuwe logo van de pastorale zone Sint-Franciscus, de eengemaakte parochie voor Groot-Glabbeek, onthuld! Het is een fris en jong logo geworden met een krachtige én uitdagende opdrachtverklaring:

“Wij willen, naar het voorbeeld van Franciscus,
gedragen door God en door een hartelijke gemeenschap,
het evangelie beleven en doorgeven.”

Het was dan ook niet meer dan logisch om dit logo aan te brengen op de gevel van de eeuwenoude pastorie van Glabbeek. Op deze manier krijgt het een voorname plaats in het centrum van ons dorp en bij de pastorie, die het kloppend hart is van onze pastorale werking.
Op zaterdag 7 november ’20 werd de uitvergrote versie van ons nagelnieuwe logo op de voorgevel aangebracht door enkele enthousiaste vrijwilligers. Dankjewel voor het mooie werk!

EUCHARISTIE VIEREN IN TIJDEN VAN CORONA
zo 08 november '20

Nu we als gelovigen voorlopig niet kunnen samenkomen in een kerk om eucharistie te vieren, is er gelukkig tv, radio of internet dat ons de mogelijkheid geeft een viering te volgen.
In verschillende kerken in onze streek zullen priesters de eucharistieviering online uitzenden:

BORDEN GODS WOORD-AFFICHENETWERK IN GLABBEEK VERVANGEN
za 07 november '20

Het Gods Woord-affichenetwerk ontstond in het verleden met als doel christelijke organisaties de kans te bieden hun boodschap breed te verspreiden in heel Vlaanderen. Het behelst een ca. 400-tal afficheborden bevestigd aan kerkmuren, katholieke scholen, pastorieën, …. . De toekomst van het netwerk stond reeds enige tijd onder druk door het dalend aantal campagnes en stijgende productiekosten.
Onlangs werd het beheer en de exploitatie van het Gods Woord-affichenetwerk door vzw Studiecentrum KERK & MEDIA in concessie gegeven aan de vzw Live N More. Belangrijk is dat het netwerk exclusief voorbehouden blijft voor non-profit campagnes, in de eerste plaats van organisaties uit de christelijke zuil en daarnaast met een nieuwe uitbreiding naar de non-profit organisaties uit de cultuur- en toerismesector.

In de Glabbeekse parochies zijn er een drietal borden van het Gods Woord-affichenetwerk, die onlangs vervangen werden: aan de Sint-Quirinuskerk in Bunsbeek, op de parking van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen en aan de Sint-Catharinakerk in Zuurbemde. Dankzij de vernieuwing van deze borden, krijg het Gods Woord-affichenetwerk ook in Glabbeek een nieuwe start!

VERBONDENHEID IN CORONATIJDEN
vr 06 november '20

Hoe belangrijk is verbondenheid in uw leven? Precies door het coronavirus, herontdekken we het belang van de band die we met elkaar hebben. “Blijf verbonden” is niet toevallig het jaarthema van KERK&leven. Het is een warme oproep aan iedereen om, vooral nu onze vrijheid beperkt is, elkaar niet los te laten. Met het parochieblad werken we met z’n allen week na week aan meer verbondenheid. De band tussen mens en God, maar net zo goed tussen mensen onderling, binnen en buiten de eigen parochie is nog nooit zo belangrijk geweest.

Elke week schrijven onze plaatselijke correspondenten over wat mensen drijft en bekommert. Met een verslag en een foto van een activiteit in KERK&leven wordt iedereen op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in onze parochies Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Daarbij brengt KERK&leven nieuws uit ons bisdom en uit de wereld.

U kan een jaarabonnement nemen door overschrijving van 40 euro op rekeningnummer BE19 7350 5627 2112 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2021 parochieblad”.

NIEUWE ABONNEES
Ben je een nieuwe abonnee (=geen abonnee in 2020), dan hebben we voor jou een welkomstgeschenk: je krijgt het van ons -tot het einde van dit jaar- in de bus. M.a.w. wij schenken je het blad zo’n twee maanden volledig gratis.

GEBEDSWAKES ALLERHEILIGEN
do 05 november '20

Traditiegetrouw werden in de gebedsvieringen van Allerheiligen de vrouwen en mannen herdacht die sinds Allerheiligen ‘19 hun uitvaart kregen in onze parochiegemeenschappen. De ruimtes rond de altaren werden sfeervol ingericht.

LAAT EEN KAARSJE BRANDEN IN DE KERK VAN ZUURBEMDE
ma 02 november '20

Initiatief start opnieuw bij deze corona-golf

In deze coronadagen, waar heel wat mensen onzeker, bezorgd of zelfs angstig zijn voor geliefden, familie, vrienden, zichzelf, … herstarten we het kaarsjesinitiatief in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde.

Een kaars is een veelzeggend symbool. Veel mensen branden kaarsen: als een bemoediging, als een gebed, als een moment van meditatie, uit solidariteit of als een je-verbonden-voelen-met-God.

Wil jij een (gratis) kaarsje laten branden in de eeuwenoude kerk van Zuurbemde, geef dan een seintje via samensterk@kerkglabbeek.be of via 0474 / 72.14.82 (sms of whatsapp). Stuur eventueel ook de reden (oftewel “intentie”) mee voor wie of voor wat je dit doet mee, zodat we deze (anoniem) onder het kaarsje kunnen leggen. Er zal door verschillende mensen uit onze zes parochies hier ook voor gebeden worden.

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN
zo 01 november '20

God, ik wil U danken
om al die mensen
die mij zijn voorgegaan
naar die andere thuis:
altijd ‘veel te vroeg’,
altijd ‘nooit gedacht’.

Ik zie nu weer een dierbaar gelaat,
beleef weer een verhaal van toen,
voel weer het verdriet van toen.

En toch breng ik de moed op om te zeggen:
God, Gij zijt bedankt
dat Gij hen op mijn weg hebt gezet.

God, Gij zijt bedankt dat zij,
op één of andere manier,
mochten geloven en vertrouwen.
Gij hebt hen Jezus gegeven: uw nabijheid.
Hij is met ieder van hen mee de dood ingegaan.
Hij heeft ons bevestigd dat er hoop en toekomst is,
dat diegene die in Hem gelooft,
leven zal, ook al is hij gestorven.

Manu Verhulst

EUCHARISTIEVIERINGEN VOORLOPIG OPGESCHORT / BEGRAFENISSEN KUNNEN WEL
zo 01 november '20

Met de verstrengde coronamaatregelen die op 30/10 werden aangekondigd, werd duidelijk dat de eucharistievieringen terug opgeschort zullen worden en dit vanaf maandag 2/11: voorlopig dus geen eucharistieviering op zondagochtend in de kerk van Kapellen.
Het valt ons uiteraard zwaar, zeker omdat we merken dat veel mensen in deze moeilijke tijden kracht en volhouding putten uit hun geloof. We roepen daarom op: hou vol en verdiep je geloof thuis. We zien elkaar spoedig weer.

Begrafenissen zijn wel nog mogelijk met max. 15 personen.

Pagina's