Nieuws

UW GEBED VOOR BEIROET GEVRAAGD
do 06 augustus '20

Dinsdag 4 augustus ’20 vond er een zware explosie plaats in Beiroet (Libanon). Daarbij vielen meer dan 100 doden en ziekenhuizen worden overstelpt met duizenden gewonden. De materiële schade in de stad is enorm.
Libanon leed tussen 1975 en 1990 onder een burgeroorlog en kreeg recent miljoenen Syrische vluchtelingen te verwerken. Daar kwam dit jaar de coronapandemie nog bovenop.
Mogen we u vragen om uw gebed? De inwoners hebben onze gebeden heel erg nodig!

Vader in de hemel,
God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,
een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.
We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,
daarom wenden wij ons tot U.
U bent de enige die sterker is dan al het leed.
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.

We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,
voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers,
voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen,
voor wie hun huizen volledig zijn verwoest,
voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp.

Grote God, U ziet al dit leed.
Ontferm U over Beiroet.
U bent de enige die redding kunt bieden.

En we vertrouwen op U!
Amen.

OPENLUCHTVIERING EN PROCESSIE WEVER EDITIE 2020 AFGELAST
wo 29 juli '20

In de kapel van de Heinkensberg van Wever bestaat reeds vier eeuwen lang een bijzondere verering van de maagd Maria. Elk jaar op 15 augustus, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming, vindt traditiegetrouw de eucharistieviering in openlucht plaats aan de kapel en in de namiddag gaat de kleurrijke processie uit. Er werd beslist om dit jaar deze openluchtviering en de processie NIET te laten plaatsvinden, omwille van het opnieuw stijgend aantal coronabesmettingen. De kapel zal, net als iedere dag, wél open zijn. Je kan er terecht voor persoonlijk gebed & bezinning en om een kaarsje te branden.

De inwoners van Wever wordt gevraagd om op zaterdag 15 augustus een Maria- of Jezusbeeld aan hun woning te plaatsen.
De eucharistieviering op deze kerkelijke hoogdag zal doorgaan in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen om 9.30 uur en -zoals bij elke viering- zal er uitgebreid rekening gehouden worden met de corona-maatregelen.

We kijken alvast uit naar de editie 2021 in veilige omstandigheden.
Ondertussen gaan onze gedachten uit naar allen die vechten tegen de gevolgen van het virus en naar de gezondheidswerkers die zich op een lovenswaardige manier inzetten voor het leven van hun medemensen.

OVERLIJDEN GEORGES CLEYNEN – BUNSB
di 28 juli '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 23 juli ’20 overleed Georges Cleynen. We nemen op woensdag 29 juli  gelovig afscheid van hem in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek. Gelieve rekening te houden met de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie (mondmasker, social distance, …)
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.
Mogen we vragen om uw gebed voor Georges?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/georges-cleynen/ .

KERMIS ATTENRODE
zo 26 juli '20

Het laatste weekend van juli herdenken we in Attenrode de kerkwijding. De huidige kerk staat er sinds 1911, maar de eerste aanduidingen van een kerk dateren van 1147. De namen van priesters die hier dienst deden gaan terug tot 1324. Doorheen de jaren was het de gewoonte dat, als het kermis was, de processie uitging. Toen de lagere school sloot, betekende dat ook het einde van de jaarlijkse processie. Een tiental jaren geleden blies Jonas de traditie nieuw leven in, er gaat terug een processie uit. Vorig jaar was de regen spelbreker, nu gooide het coronavirus roet in het eten.
Op zaterdag 25 juli ’20 was er om 17 uur een eucharistieviering, waarin heel wat parochianen aanwezig waren. Zo houden we de traditie toch nog in ere. We hopen volgend jaar een volwaardige kermis met processie te kunnen vieren.

HOE WERD SINT-CHRISTOFFEL PATROONHEILIGE VAN DE REIZIGERS?
vr 24 juli '20

24 juli is de naamdag van de heilige Christoffel. Waarom hangt net hij aan menige sleutelbos om ons te verzekeren van een veilige reis?

Lees meer op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/hoe-werd-sint-christoffel-patroonheilige-van-de-reizigers

WAT HEBBEN EEN KLAVERTJE EN VADER, ZOON & HEILIGE GEEST GEMEEN?
do 23 juli '20

Van de Heilige Patrick wordt gezegd dat hij tijdens zijn preken het klavertje drie gebruikte om de Heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) uit te leggen. De mensen dachten dat er ofwel één God bestond, ofwel drie goden. Maar geen drie in één. Daarop verwees Sint-Patrick naar een klaverblad en legde uit: “Zoals een klaverblad één is en toch drie bladeren bevat, zo is het met God: Hij is één en tegelijk drievoudig.”

Tekst & foto: Selina De Maeyer

LUIDEN VAN DE KERKKLOKKEN
di 21 juli '20

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal ook aandacht zijn voor de slachtoffers van Covid-19. Om 10 uur zullen – op vraag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken- de kerkklokken gedurende 3 minuten luiden, als eerbetoon aan de slachtoffers en om onze waardering voor het verzorgend personeel te uiten.

BIDDEN…
zo 19 juli '20

Corrie ten Boom, de schrijfster van deze quote had recht van spreken. Als overlevende van een concentratiekamp in WOII kende zij ontberingen, lijden, bevrijding, genezing en vergeving. Een leven vol wonderen. Zij overleefde door consequent te blijven bidden, God te blijven zoeken. Daardoor kon zij de verschrikkelijke wereld van het kamp even overstijgen. Daar vond zij elke keer weer kracht en moed om door te gaan. Na haar bevrijding heeft ze hier geweldig van getuigd: zij was de vleesgeworden hoop voor mensen die in ellende zaten of niet konden vergeven.

MISSEN BESTELLEN KAN VANAF NU DIGITAAL VOOR VIERINGEN KERK KAPELLEN
do 16 juli '20

Iedereen kan een misintentie bij de priester opgeven voor een bijzonder doel. Dat kan bijvoorbeeld een intentie voor een overledene zijn. Wij dragen de overledene op een bijzondere manier in ons hart en vragen dat God zich over hem/haar zou ontfermen. Van in de vroegste Kerk gaan de gelovigen er van uit dat mensen na hun dood nog kansen krijgen om te groeien naar God toe.

Een misintentie kan uiteraard ook aangevraagd worden voor andere noden. Voor een genezing bijvoorbeeld of voor het slagen van een onderneming, maar evengoed om God te danken voor al het mooie dat ons overkomt. Eigenlijk dus voor zowat alles wat ons bezighoudt en wat we in gebed heel dicht bij God willen brengen.

Voor vieringen in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen kan je je misintenties uiteraard nog steeds doorgeven aan Sonia Devos via sonia.devos@kerkglabbeek.be, op de eerste zaterdag van de maand (tussen 10 en 11 uur) in het parochiecentrum van Kapellen of op zondag in de kerk na de eucharistieviering. Vanaf nu kan je dat ook digitaal via www.kerkglabbeek.be/misintenties .

CRESCENDO START REPETITIES IN KERK GLABBEEK
wo 15 juli '20

Door de coronapandemie stopte ook de Koninklijke Harmonie Crescendo Glabbeek in maart met repeteren in haar vertrouwde lokaal.
Er werd ondertussen gezocht naar een nieuwe, tijdelijke repetitieruimte voor een herstart van de oefensessies. De kerkfabriek van Glabbeek stelt dan ook graag de komende weken de Sint-Niklaaskerk ter beschikking aan de muzikanten van Crescendo om zich onder veilige omstandigheden te kunnen voorbereiden op hun volgende optredens.

Pagina's