Nieuws

WENSKAARTJES SAMANA ATTENRODE VOOR WZC DEN BOOMGAARD
za 25 april '20

F4275h18Samana Attenrode bezorgde onlangs 87 prachtige zelf gekalligrafeerde wenskaartjes naar Woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek om de bewoners een hart onder de riem te steken. Mooi initiatief!

SAMANA KAPELLEN SCHENKT LEDEN EEN LEKKER ONTBIJT
za 25 april '20

F4275f18Omdat op zaterdag 18 april het Paasfeest van Samana Kapellen niet kon plaatsvinden wegens de coronamaatregelen, brachten kernleden Arlette Laermans en Armand Costermans aan alle zieken een ontbijtbuffet uit naam van het hele bestuur!
Voor de zieken in de rust- en verzorgingstehuizen brachten ze paaseitjes. Een ontbijtbuffet zou daar te moeilijk geweest zijn.
We kregen héél veel dankbare reacties!

GEMEENTE EN PASTORALE ZONE GLABBEEK SLAAN HANDEN IN ELKAAR VOOR LIVESTREAMING BEGRAFENISSEN
do 23 april '20

kistBegrafenissen kunnen tijdens de coronacrisis door maximaal 15 personen bijgewoond worden. De plechtigheden moeten verlopen met een afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen.

Het Gemeentebestuur Glabbeek investeert in een professioneel systeem om de burgerlijke huwelijken in het gemeentehuis via livestreaming op YouTube uit te zenden. Dit systeem wordt vanaf begin mei tevens ter beschikking gesteld van de zes Glabbeekse parochiekerken om begrafenissen op eenzelfde wijze via livestreaming te laten verlopen. Via bvb. het overlijdensbericht kan de link dan via YouTube ter beschikking gesteld worden aan familie, vrienden en kennissen.

OVERLIJDEN STEPHAN CLOOTS – BUNSBEEK
wo 22 april '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 17 april ’20 overleed Stephan Cloots. De plechtigheid in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek zal plaatsvinden na de coronacrisis.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Stephan?

De rouwbrief kan u hier vinden: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/17-04-2020/stephan-jozef-cloots

GEBEDEN TEGEN CORONA
di 21 april '20

Ben je op zoek naar gebeden, bezinningsteksten en gebedsmomenten in deze corona-tijden? Op www.kerkglabbeek.be/corona kan je er verschillende vinden.

bidden

VORMSELCATECHISTEN OVERLEGGEN ONLINE
ma 20 april '20

videochatNormaal gezien startten vandaag de repetities van de vormselvieringen van zondag 26 april ‘20. Door de huidige omstandigheden werd het Heilig Vormsel in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen verschoven naar zondag 27 september ’20. Maar dit uitstel betekent niet dat de voorbereidingen stilvallen. De vormselcatechisten (begeleiders) Bieke, Erika, Ingrid en Gert hebben ondertussen al via videochat overlegd (catechiste Sarah was verhinderd). Samen met de meisjes & jongens en hun familie kijken we uit naar 27/09.

LAAT EEN KAARSJE BRANDEN IN DE KERK VAN ZUURBEMDE
zo 19 april '20

foto1 -aangepast (Middel)Je kan nog steeds een (gratis) kaarsje laten branden in de kerk van Zuurbemde: geef een seintje via samensterk@kerkglabbeek.be of via 0474 / 72.14.82 (sms of whatsapp). Stuur eventueel ook de reden (oftewel “intentie”) mee voor wie of voor wat je dit doet mee, zodat we deze (anoniem!) onder het kaarsje kunnen leggen. Er zal door verschillende mensen uit onze zes parochies hier ook voor gebeden worden.

Een tekstje van Toon Hermans…

Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven
– toen het slecht met mij ging:
“We zullen een kaarsje voor je opsteken.”
Mensen uit alle lagen van de bevolking,
onder wie ook gelouterde mensen
die zelf ooit hard hadden moeten knokken.

Op die momenten voel je,
dat zo’n kaarsvlammetje
niet zo maar een sentimenteel lichtje is.
Als iemand een kaars pakt, en een lucifer,
en die kaars voor iemand anders aansteekt,
dan is er toch sprake van warmte
van de ene mens voor de andere mens.

Duizenden en duizenden mensen
steken op een dag een kaarsje aan.
Dat is iets heel anders
dan wanneer duizenden mensen
geen kaars aansteken.

Bidden betekent niet alleen
‘vragen voor jezelf’, maar ook ‘vragen voor de ander’.
Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt.
Zo vindt door het gebed
een verbinding tussen de mensen plaats
en dat is een grote kracht in de samenleving.

OVERLIJDEN ROSA BROUWERS – WEVER
za 18 april '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 15 april ’20 overleed Rosa Brouwers. We nemen volgende week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in Wever. De plechtigheid zelf zal plaatsvinden na de coronacrisis.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Rosa?

De rouwbrief kan u hier vinden: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/15-04-2020/rosa-brouwers

OVERLIJDEN MARIA VANHEER – BUNSBEEK
vr 17 april '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 14 april ’20 overleed Maria Vanheer. We nemen volgende week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Maria?

De rouwbrief kan u hier vinden: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/14-04-2020/maria-vanheer

GEBED OM NABIJHEID EN BEMOEDIGING IN CORONATIJDEN
do 16 april '20

dewegMgr. Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, bidt om nabijheid en bemoediging tijdens deze coronapandemie, opdat het besef van Gods liefde ons kracht mag schenken.

Goede God,
wij kennen U als diegene
die onze Schepper zijt
en die met ons uit Liefde een Verbond gesloten heeft.

Maar in onze wereld
heersen ook kwaad en onrecht
en het mysterie van het kruis,
dat ook uw Zoon heeft doorstaan.

Wees ons nabij in deze tijd,
waarin velen angst en onmacht beleven
omwille van een virus
dat ons en mensen wereldwijd bedreigt.

Bemoedig zorgverleners, gezinnen en ondernemers.
Geef troost aan wie ziek of eenzaam is
en ijver aan wetenschappers.
Maak ons allen zorgzaam en solidair.

Doe ons in deze dagen ook biddend stilstaan
bij het mysterie van ons menszijn,
bij het lijden en de angst van zovelen
en bij de zorg om elkaar, waaruit vrede groeit.

Zegen ons bestaan met de genade van uw nabijheid
en met het besef van uw liefde zonder grenzen
zodat wij vanuit uw kracht dienaar worden
en vriend van de mens in nood.

Christus, Zoon van de Levende God,
ontferm U over ons.
Maria, Oorzaak onzer Blijdschap,
bid voor ons.

Amen.

Pagina's