Nieuws uit de parochie

VORMELINGEN MUZIKAAL AAN HET WERK
za 03 maart '18

fotoSamen met de vormelingen kijken we meer en meer uit naar de grote dag van het Heilig Vormsel.
Op zaterdagvoormiddag 3 maart gingen de vormelingen en hun catechisten dan ook met de hele groep naar de kerk van Kapellen, om ons al zingend voor te bereiden op de volgende grote stap. We herhaalden enkele liedjes die we op het bezinningsweekend in Scherpenheuvel leerden kennen, maar ook een paar nieuwe liedjes passeerden de revue: de tijd vloog voorbij en voor we het wisten, stond iedereen uit volle borst te bidden. Zelfs de vormelingen die niet graag uit hun bed kwamen op de besneeuwde zaterdagochtend, deden na een tijdje enthousiast mee op het ritme van de muziek.
Wat ons betreft, zijn we samen op de goede weg!

GEEN PAROCHIEBLAD ONTVANGEN DEZE WEEK?
do 01 maart '18

logo_kerklevenMededeling van Kerk & Leven: Door de staking van dinsdag en door een panne aan een van de afwerkingsmachines bij de drukkerij zijn een aantal postrondes deze week niet tijdig bij de Post geraakt.
In deze postrondes zitten ook bladen van de editie Glabbeek. We doen er alles aan om deze bladen morgen te bezorgen.

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

LEZING ‘NEOGOTIEK, MATHIAS ZENS EN DE KERK VAN KAPELLEN’
di 27 februari '18

F4275f09De Heemkundige Kring en het Davidsfonds Glabbeek organiseren op dinsdag 20 maart om 19.30 uur in de kerk van Kapellen in het kader van ‘De Nacht van de Geschiedenis’ een lezing over ‘Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen’. Spreker is Dries Ceuppens.

Neogotiek is de stijl van de kerk van Kapellen en van verschillende recentere kerken in de omgeving. Mathias Zens (1839-1921) was een beeldhouwer van Duitse afkomst, die zich vestigde in het Gentse. Deze kunstenaar / ondernemer maakte vooral naam met kerkinrichting. Hij leverde een belangrijke bijdrage tot de inrichting van de kerk van Kapellen, die mede deze kerk maakt tot een ‘monument’.

Na afloop kunnen de aanwezigen de werken van Zens bekijken en wordt een glaasje aangeboden. Iedereen is welkom.

Het O-woord
ma 26 februari '18

Zondag 25 februari 2018 – Tweede zondag van de Veertigdagentijd (jaar B)

Eigenlijk heb ik het altijd een beetje raar gevonden dat men in de jaren zestig de woorden “Mis” en “H. Misoffer” radicaal en definitief verving door “Eucharistieviering”. Ten eerste al omdat het woord “viering” gegarandeerd verkeerde verwachtingen oproept. Je denkt daarbij aan eten en drinken, aan feesten en plezier maken. En dat valt dan wel enigszins tegen. Maar vooral ook omdat bij het opstellen van zo’n vieringen (iets wat in die tijd ook in de mode kwam) nogal eens finaal voorbij gewalst wordt aan datgene waar het in een Eucharistie wezenlijk om zou moeten gaan: het herdenken en aanwezig-stellen van het leven, de dood en de Verrijzenis van Jezus Christus. Maar, hoe raar ik het ook vond, ik begrijp natuurlijk wel waar het vandaan kwam. Het was het woord “offer” dat weg moest.

Christus
In de romantische periode van de 19de eeuw hoorde het brengen van offers helemaal thuis, maar in onze tijd is “offer” bijna een vies woord geworden. Blijkbaar riep het offer van Christus ook allerlei associaties op met een soort sadistische God, die een offer eiste om Hem goedgunstig te stemmen t.a.v. een zondige mensheid. Dat was natuurlijk een puur heidense of op z’n minst oudtestamentische gedachte, een verkeerde interpretatie van het offer van Jezus. Maar het was wel omwille van die verkeerde interpretatie dat het woord “offer” weg moest en dat men een essentieel christelijk gegeven liet vallen. Het oer-christelijk gegeven namelijk dat Jezus wel degelijk het offer bracht van zijn leven. Niet alleen toen hij stierf aan het kruis maar zijn hele leven was één grote zelfgave, één groot zichzelf wegschenken. Eén groot offer, uit liefde voor ons. Je kan dat niet zomaar wegmoffelen zonder het christendom zelf zwaar te verminken. En toch is precies dat op grote schaal en ook grondig gebeurd in de Westerse Kerk.

Lamentabel
En dat stond natuurlijk niet alleen. Het had een functie binnen het grotere geheel. En dat grotere geheel, dat was het uithollen van de Menswording en de goddelijkheid van Christus. Het herleiden van Christus tot een groot profeet, en van zijn leer tot een moraal. De gedachte dat je voor die moraal eigenlijk geen God nodig hebt, is dan niet ver meer. En al die zaken tezamen zijn voor een groot stuk verantwoordelijk voor de lamentabele toestand waarin ons geloof zich momenteel in onze streken bevindt. Wanneer geloof een ethische code wordt en de levende God een abstract principe, dan is geen mens nog geïnteresseerd. Bij geloof is het immers juist die geheimzinnige kracht die wij God noemen, die ons boeit. Die ontzagwekkende Kracht die achter het leven staat en die de hele kosmos draagt, die houdt ons bezig. Het is de mogelijkheid om met die Kracht in contact te treden die ons intrigeert. En die mogelijkheid wordt ons juist geboden in de figuur van Jezus. Wanneer dat wegvalt bij de geloofsoverdracht thuis en op school, blijft er alleen een onaantrekkelijk en zelfs slaapverwekkend moralistisch restant over waar geen mens zich nog druk over maakt.

Normaal
Waar wij het vandaag echter vooral willen over hebben is de offergedachte die altijd centraal gestaan heeft in het christelijke vasten. De gedachte namelijk dat als je je wil bekeren, als je een beter mens wil worden, als je echt iets wil betekenen voor anderen, als je echt van iemand houdt, dat het brengen van offers dan een normaal verschijnsel is. Bij een spectaculaire ommekeer, als je bijvoorbeeld met een verslaving breekt, is het nogal duidelijk dat er offers moeten gebracht worden. En ook als je allerlei negatieve of agressieve neigingen in jezelf wil overwinnen, dan zal je daar offers moeten voor brengen. Ook dat is, denk ik, voor iedereen duidelijk. Maar je kan ook offers brengen uit liefde. En dat is géén buitenissige gedachte. Je komt het voortdurend tegen in het dagelijkse leven.
Moeders bijvoorbeeld, brengen regelmatig grote en kleine offers omdat zij het welzijn van hun kind boven hun eigen gemak stellen. En hetzelfde doen vrienden en geliefden.

Levensoffer
Wij zeggen precies hetzelfde over Jezus: dat Hij het offer van zijn leven bracht uit liefde voor ons. Om ons te verlossen. Om de weg voor ons vrij te maken of hoe je het ook wil formuleren, afhankelijk van de tijd en de christelijke Kerk waartoe je behoort. De formulering is niet belangrijk en kan verschillen. En ook over het mechanisme, de manier waarop die bevrijding in zijn werk ging, hebben wij afwijkende meningen. Maar allen geloven wij dat door het offer van Jezus de hele mensheid kind van God werd. Toen Jezus vrijwillig de dood inging, liever dan één woord over God-die-liefde-is terug te nemen, was dat plaatsvervangend. Hij deed het in onze naam. Het was een offer uit liefde, dat zijn onvoorwaardelijk vertrouwen in God, zijn onwankelbaar geloof in God bewees. En hoewel Hij, Gods zoon, volledig mens was, verzoende Hij op die manier alle mensen met God. Ik ben geen theoloog en waarschijnlijk zeg ik het allemaal niet zo goed. Maar dat is wat ik geloof als christen. Ik geloof dat Jezus de weg is naar God. En dat ook wij alleen maar door kleine en grotere offers te brengen dichter bij Hem en bij een zinvol leven kunnen geraken. En dat de vastentijd daarbij een oefentijd bij uitstek is.

Uitverkoop
Ik weet dat spreken over het brengen van offers verschrikkelijk klassiek klinkt. Zeker in een tijd dat het geloof in ons deel van de wereld wel lijkt te verdampen in een orgie van alleen maar willen genieten. Maar juist nu mogen wij geen uitverkoop houden. Ooit komt er een draai en willen de mensen terug iets diepers dan “Temptation Island”. En dan zal blijken dat alleen een onversneden christendom de storm doorstaan heeft. Niet de grijze moralistische afkooksels ervan.

SOLIDAIRE MAALTIJD
do 22 februari '18

F4275a09Op zondagmiddag 4 maart ’18 organiseren de parochiegemeenschappen van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde in zaal Glazuur (Glabbeek) voor de 20ste keer hun Solidaire Maaltijd t.v.v. Broederlijk Delen.

De opbrengst van dit jaarlijkse initiatief gaat naar de 250 partnerorganisaties van Broederlijk Delen in twintig landen van het Zuiden. Deze organisaties zetten zich onder meer in voor duurzame plattelandsontwikkeling, mensenrechten en democratisering. Dit jaar staat Oeganda in de kijker.

DRIEGANGENMENU: 18/8 euro (volwassenen/kinderen <12jaar):
– wintersoep
– én goulash met kroketjes
– én vitaminerijke fruitsla

Inschrijven is niet echt nodig, maar het geeft ons een idee hoeveel ingrediënten we moeten inkopen. Daarom zouden we het leuk vinden mocht je ons vóór 1 maart een seintje geven op solidaire.maaltijd@kerk-lubbeekglabbeek.be .

DE PASSIE: IJZERSTERK GELOOFSVERHAAL OPGEVOERD IN OPENLUCHT
di 20 februari '18

dePassieDe Passie wordt op zaterdagavond 24 maart 2018 opgevoerd op de Grote Markt in Lier. De Passie vertelt op een eigentijdse manier het verhaal van de laatste dagen van Jezus en zijn leerlingen. Met dit betekenisvol verhaal over vriendschap, macht, verraad en verzoening, lijden en opoffering, zwakte, idealisme, afkeer en ongeloof, liefde, dood en verdriet, nieuw leven en hoop, willen we mensen raken en verbinden. De Passie wil op een eigentijdse manier het lijden van Jezus verbinden met het lijden van mensen nu. Het wereldberoemde Passieverhaal van Christus wordt in openlucht gebracht aan de hand van hedendaagse Nederlandstalige nummers. Bekende Vlamingen (zoals Mark Tijsmans, Free Souffriau, Ann Pira, Door Van Boeckel, …) en lokaal talent werken op intense wijze samen om De Passie op te voeren.
#depassie2018 #beleefdepassie

Meer info op www.depassie.be

OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE BUNSBEEK 2018
ma 19 februari '18

Eerste-CommunieDe oudervergadering i.v.m. de Eerste Communie 2018 in Bunsbeek gaat door op donderdag 22 februari om 20 uur in de VBS De Duizendpoot te Bunsbeek (in de klas van het tweede leerjaar). De ouders worden hierop vriendelijk uitgenodigd.

Waarom vasten?
ma 19 februari '18

Zondag 18 februari 2018 – Eerste zondag van de Veertigdagentijd (jaar B)

Vorige week hadden we het erover dat in onze westerse wereld de eenzaamheid een grotere kwaal geworden is dan de armoede. En dat je als christen geroepen bent om, in navolging van Jezus, je in te zetten opdat gesloten deuren worden geopend en scheidingsmuren neergehaald zodat vereenzaamden terug in de mensenkring worden opgenomen, er weer helemaal bij horen. Tenminste als het gaat om een isolement, een eenzaamheid die hun door anderen wordt opgelegd. Omdat ze genegeerd worden, een etiket opgeplakt kregen en omdat als gevolg daarvan elk contact met hen gemeden wordt. Want er is natuurlijk ook een soort eenzaamheid die heilzaam is. Een soort eenzaamheid die we vrijwillig opzoeken om te ontsnappen aan de hectiek en het lawaai van onze moderne samenleving. Ook daarin is Jezus een voorbeeld.

Stilstaan
Aan het begin van zijn openbaar leven, als zich stilaan begint uit te kristalliseren wat Hij met zijn leven wil, trekt Hij zich veertig dagen lang terug in de woestijn. En hoe druk en zelfs slopend dat openbaar leven van Hem later ook werd, toch lees je voortdurend in het Evangelie dat Hij zich, om te bidden en om tot zichzelf te komen, regelmatig terugtrok op een eenzame plaats of in de stilte van de nacht. En dat is wat ook onze tijdgenoten zoeken in zelfgekozen eenzaamheid: tot jezelf komen, even van de draaimolen afstappen om stil te staan bij het doel van het bestaan en de zin van je eigen manier van leven. Vaak is dat ook een heel confronterend gebeuren. Iemand die het aandurft om de woestijn van stilte en eenzaamheid binnen te gaan, die merkt al gauw dat hij omringd wordt door allerlei wilde dieren die klaar staan om hem te bespringen en die dat inderdaad ook doen. Je wordt overmand door de meest wilde bekoringen en misschien is de meest verscheurende daarvan wel de vertwijfeling.
Het helemaal overhoop halende vermoeden, het akelig heldere besef dat je eigenlijk niet zelf leeft maar geleefd wordt door anderen.

Vervreemding
Dat je jezelf alleen maar wijsmaakt dat je een eigen levensproject hebt, eigen keuzes maakt en beslissingen neemt. Maar dat in werkelijkheid je leven voor een groot stuk bepaald wordt door je omgeving, je vrienden, je werk, de sociale conventies, de mode en de reclame. Steeds vaker ook door de dictatuur van de vergaderingen, de e-mails en de gsm’s. Het zijn anderen die voortdurend bepalen wat ik moet doen. Laat dát dus de eerste bedoeling zijn van de Vasten, de periode van stilte en bezinning die we zopas zijn binnengegaan: een heldere kijk krijgen op wat er allemaal leeft in en buiten onszelf aan impulsen, bekoringen, aanvechtingen en verplichtingen.
En hoe ons leven meer daardoor bepaald wordt dan door wat wij ten diepste zelf willen. Het is de bedoeling dat we dáár achter komen. Dat wij een klare kijk krijgen op wat wij ten diepste zelf willen. Dat wij in contact komen met ons diepste verlangen … En dat diepste verlangen in ons is niets anders dan het verlangen naar liefde. Liefde geven en liefde krijgen. Het is uiteindelijk het verlangen naar God zelf. God is trouwens de enige die ons echt kan bevrijden van al de nepverlangens die ons diepste verlangen toedekken. Van de verwachtingen die wij stellen in bevredigingsmiddelen, in al die vervangingsmiddelen die ons verlangen naar echt geluk doen opdrogen.

Meegenomen
Het christelijke vasten heeft bovendien ook een aantal zeer positieve “profane” bijverschijnselen. Op de eerste plaats betekent 40 dagen lang je matigen in eten en drinken een zegen voor je ingewanden, een weldaad voor je hele lichaam. Maar ook voor onze geestelijke gezondheid is het een onvolprezen middel. Je matigen helpt je inzien dat je in het leven niet alles kan hebben. Speciaal voor een generatie die in welvaart is opgegroeid, is het belangrijk in te zien dat geluk niet ligt in “veel” of “alles” hebben, maar dat je moet leren dat je gewoon niet alles kán hebben in het leven en dat je met die beperking best gelukkig kan leven. Dat dat besef zelfs een voorwaarde is om gelukkig te zijn. Maar, zoals gezegd, hoe belangrijk deze “bijverschijnselen” ook zijn, het zijn inderdaad bijverschijnselen.
Het echte doel van het vasten ligt elders.

God
Eigenlijk vast je voor God en voor niets of niemand anders. Het is normaal dat je als christen in deze periode van soberheid en bezinning een deel van je overvloed geeft aan Broederlijk Delen. Maar de idee dat wij moeten vasten om van het uitgespaarde iets te kunnen geven aan de armen is gewoon flauwe kul. Om iets te kunnen geven moeten wij, hedendaagse westerlingen, echt niets uit onze mond sparen. Wanneer wij dan toch vasten, ons iets ontzeggen, sober leven, dan is dat voor God. Het is een manier om onze liefde te tonen voor Hem. En ons geloof in Hem. Het is een manier om Hem te tonen dat wij geloven dat Hij alleen ons volheid van leven kan schenken. Niet genot en comfort, en niet eten en drinken. Maar Hij alleen.

HARTVERWARMENDE VALENTIJNSVIERING
zo 18 februari '18

Enkele beelden van de sfeervolle Valentijnsviering van zaterdagavond 17 februari 2018 in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde…
Een deugddoende viering met de fijne muzikale ondersteuning van Zanggroep Tijdloos. Het meest ontroerende moment was wel toen priester Luc voorstelde rechtstaande de hernieuwing van de trouwbeloften uit te spreken. De laatste zin klonk: “Ik beloof u mijn tedere liefde tot de dood ons scheidt”. Aangrijpend was dat! Men zou voor minder onder de indruk zijn.
Een kleine receptie in een ontspannen en aangename sfeer besloot dit samenzijn.

God schiep de mens,
man en vrouw,
opdat deze op Hem zou lijken.
Beeld van liefde,
waar eenheid in veelheid zou blijken.
Twee mensen: man en vrouw.

Ik zie ze als twee werelden, als strand en zee.
Bij vloed omhelst de zee het land
en heeft het zand gemeenschap met het water.
Zij zijn één in de branding.

Maar er is ook eb,
er is ook afstand nemen van elkaar.
Zover, dat het strand denkt:
waar is de zee?
En zover, dat de zee denkt:
waarom duwt het strand mij zo ver terug?

Zij willen één zijn, maar verliezen elkaar uit het oog,
en toch in de hoop elkaar opnieuw te vinden in een nieuwe vloed,
in een nieuwe branding.

Vloed en eb,
feest en eenzaamheid,
vreugde voor elkaar,
maar helaas ook pijn doen aan elkaar.

Want zo is het leven voor ons allemaal:
eb en vloed altijd weer!

ASWOENSDAG
zo 18 februari '18

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. ‬‬
Vorige woensdag, 14 februari, vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.‬
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.

Pagina's