Nieuws uit de parochie

VOORBEREIDINGEN VORMSELVIERING(EN) BIJNA AFGEROND
di 10 april '18

foto1 -aangepastOp zondagvoormiddag 6 mei 2018 vinden de Vormselvieringen plaats in de kerk van Kapellen. 44 meisjes en jongens worden gevormd! Tijd dus om de voorbereidingen te starten. Onlangs kwamen catechisten Erika, Ingrid, Liesbeth, Melissa, Gilbert en Gert samen om de nodige teksten, gebeden, liedjes en symbolen te zoeken voor de twee vieringen. Het worden ongetwijfeld weer twee deugddoende vieringen.
Succes ermee!

Geloofstwijfels
di 10 april '18

Zondag 8 april 2018 – Beloken Pasen (jaar B)

Enkele weken geleden hadden we het nog over de problemen die opdagen als je als ouder beslist: ik laat mijn kind niet dopen of catechese volgen, later mag het zelf kiezen. Het grootste probleem daarbij is onmiddellijk al dat je kind helemaal niet kan kiezen. Je kan nooit kiezen voor iets waar je niets van weet. Je kan nooit kiezen voor het geloof als je er via de pers en de sociale media alleen maar de uitwassen en de vooroordelen van kent. In feite heb je dan geen flauw idee van waar het bij geloven werkelijk om gaat. Terwijl anderzijds – en dat is het punt waar we het vandaag gaan over hebben – mensen die gelovig zijn opgevoed, heel goed weten wat ongeloof is.

Variatie
Om te beginnen kan je al een oneindige verscheidenheid vaststellen onder mensen die zeggen te geloven. Niemand van ons gelooft precies hetzelfde. Twee buren kunnen beiden overtuigd katholiek zijn en op zondag samen naar de Mis gaan. Maar de een heeft misschien een boon voor bepaalde heiligen en bedevaartplaatsen, terwijl dat voor de ander wel heel erg ver van zijn bed ligt. Of de een neemt misschien elk woord in de Bijbel letterlijk, terwijl de ander meer houdt van het kritisch bestuderen en interpreteren van de teksten. Allebei zijn ze overtuigd christen en beiden zijn het eens over de kern van het geloof, maar ondertussen zijn er toch wel een aantal dingen waar de een in gelooft en de ander niet. Dezelfde diversiteit vind je bovendien ook binnen een en dezelfde persoon. Niemand van ons gelooft iedere dag even sterk. Er zijn momenten en dagen dat je God bijna voelbaar aanwezig weet en je geloof aan geen enkele twijfel onderhevig is. Maar er zijn ook dagen dat God zo eindeloos ver lijkt, zo onverschillig en totaal niet op ons betrokken. Houdt Hij wel echt van mij …?

Zoeken
En, ten derde, er zijn ook de momenten dat wij lang gekoesterde beelden en opvattingen over God moeten loslaten omdat ze toch niet blijken te kloppen. Geloven blijft een tastend zoeken. Niet-geloven is wat dat betreft veel gemakkelijker: je ontkent of negeert gewoon alles wat met religieus geloof te maken heeft. Maar als gelovigen worden wij voortdurend geconfronteerd met het feit dat wij God nooit helemaal kunnen vatten. Dat wij God nooit kunnen tekenen in Chinese inkt, altijd in potlood.
Omdat wij altijd lijntjes moeten uitgommen … Ook dat is een element van twijfel en onzekerheid. En wie van ons zou durven beweren dat hij of zij nog nooit een moment gekend heeft van algehele twijfel? Een moment waarop je je afvraagt: “En als het nu allemaal niet waar is, als het nu eens inbeelding is …?” Gelovigen weten dus heel goed wat ongeloof is. Geloof en ongeloof, geloof en twijfel slapen bij hen onder hetzelfde dak.

Spelletje
Er daagt bij deze nogal rustige kijk op geloof en twijfel echter één gigantisch gevaar op: je mag van de twijfel en het onzeker-zijn geen spelletje maken.
Een van de ergste bekoringen is, telkens wanneer het geloof iets van je vraagt dat je liever niet zou doen, bv. iemand 70×7 maal (altijd) opnieuw vergeven, je beginnen af te vragen “of je die zin uit het Evangelie wel letterlijk moet nemen, of Jezus dat wel echt zo bedoeld heeft”, “of dat eigenlijk nog wel van deze tijd is, moest Jezus nu leven …”. Tot en met “wat als God uiteindelijk toch niet bestaat … en dan heb ik dit allemaal opgeofferd en heb ik zelf niet geprofiteerd van het leven”. Nogmaals, het gaat niet over af en toe twijfels hebben. Het gaat over het systematisch oproepen van twijfel om niet hoeven te doen wat God van je vraagt. Het is een bijzonder zware zonde, omdat het spotten is met God. En daarom hebben wij de plicht om nauwkeurig te onderzoeken of wij soms dat spelletje ook niet spelen. Het komt veel vaker voor dan je zou denken. Het lijkt op kritisch zijn en het wil daar ook voor doorgaan. Maar het is door-en-door oneerlijk. Zeker als je eerder al hebt opgemerkt dat je het regelmatig doet, telkens eigenlijk als er een morele moed van je gevraagd wordt.

Gewoonte
Wat kan je daar aan doen? Het antwoord is onthutsend eenvoudig: maak een gewoonte van je geloof. Nu moet ik dat natuurlijk wel even uitleggen, want ik wil zeker geen reclame maken voor een kritiekloos gewoontegeloof.
Wat ik bedoel is dit: stop met je geloof afhankelijk te laten zijn van veranderlijke stemmingen. Eens dat je het geloof op goede gronden hebt aangenomen, eens dat je het geloof niet alleen met je hart maar ook met je verstand hebt aanvaard, moet je daar gewoon aan vasthouden en er consequent naar handelen. Totdat er natuurlijk een goede reden opduikt om de zaak opnieuw te overwegen. Maar je moet daar volwassen en sterk in zijn. En je geloof (en dus ook je hele leven, je hele manier van zijn) niet laten afhangen van toevallige stemmingen. Het niet laten beïnvloeden door gevoelens. Gevoelens van angst en egoïsme, van luiheid en genotzucht.
Een echt christen moet een rustig en overtuigd iemand zijn. Niet een fanaticus of een doordrammer. Maar wel iemand wiens overtuigingen niet afhankelijk zijn van het weer of van zijn spijsvertering.

EUCHARISTIEVIERING WOONZORGCENTRUM DEN BOOMGAARD
do 05 april '18

Van harte welkom om op vrijdag 6 april ’18 om 14 uur mee eucharistie (Pasen) te vieren in Woonzorgcentrum Den Boomgaard (Stationsstraat). U bent welkom om mee te vieren met de bewoners en priester Luc.

DANKJEWEL, PATER JAN
wo 04 april '18

F4275h14We hadden het zien aankomen, maar nu is het definitief: pater Jan Moriaux zal niet langer voorgaan in de vieringen in Attenrode en Wever. Wij zullen hem missen! We zijn hem dankbaar voor de vele jaren dat we op hem beroep konden doen voor dopen, huwelijken en begrafenissen.
Wekelijks kwam hij, afwisselend in Attenrode en Wever, de mis doen. Hij deed dit met heel veel plezier. De rust en wijsheid die van hem uitgaat doet ons op een eenvoudige manier nadenken over ons geloof.

Wij dragen hem in ons hart en daarom willen we op een gepaste manier dankbaar afscheid van hem nemen. In Attenrode gebeurde dit op Stille Zaterdag (31/03). In Wever zal pater Jan in de bloemetjes worden gezet tijdens de mis van Beloken Pasen op zondag 8 april om 9 uur.

Namens alle parochianen van Attenrode en Wever & de Pastorale Zone Glabbeek wensen we hem het allerbeste toe!

TENTOONSTELLING BIJBEL IN TIENEN
di 03 april '18

2018-4 bijbelexpoIn Cultuurcentrum De Kruisboog (tentoonstellingsruimte) zal van 14-24 april 2018 voor de eerste keer in Tienen “de Bijbel-Expo” doorgaan. Deze tentoonstelling is opgevat als een multimedia avontuur dat de bezoeker meeneemt door de ontstaansgeschiedenis van het schrift en hem de wonderbaarlijke wereld van de Bijbel op eigentijdse manier laat (her)ontdekken.
De Bijbel-Expo is uiterst geschikt om op een goed onderbouwde manier de wereld van de Bijbel beter te begrijpen. Je kan er voor een educatieve rondleiding op eigen tempo rond kuieren of je kan je laten bijstaan door een vakkundige gids.

Open op weekdagen van 9-16 uur en op zaterdagen en zondagen van 10-16 uur. Groepen op afspraak: 016/82.36.47. Toegang: 2 euro

Wees niet bang
ma 02 april '18

Zondag 1 april 2018 – Pasen (jaar B)

In sommige streken is het de gewoonte om tijdens de dagen vóór Pasen de kerkvensters af te dekken met doeken. Om dan op paaszondag, wanneer de priester uitroept “Christus is verrezen”, die doeken met een ruk te laten vallen zodat het licht door alle ramen overvloedig en schitterend naar binnen dringt. Op het ogenblik dat het licht doordringt in de duisternis word je als vanzelf meegesleurd in de verrijzenisgedachte. En ook de voortdurend herhaalde aansporing van Jezus “Wees niet bang” komt spontaan in je op. En aan verhalen van roekeloos lijkend vertrouwen wordt dan herinnerd. God die Jeremia oproept niet bang te zijn voor de Assyrische wereldmacht. Of Abraham die alles achterlaat voor een onzekere toekomst in het onbekende. Of de Hebreeërs die de vleespotten van Egypte laten voor wat ze zijn en die, vertrouwend op God, de woestijn intrekken.
En vooral is er die steeds weer herhaalde aansporing van Jezus: “Wees niet bang, wees niet bang van de wereld. Ik heb de wereld overwonnen”.
Niet bang zijn van de wereld.

Wending
Er is een tijd geweest dat “de wereld” een beetje bang was van ons. Het was de tijd van het monolithisch blok dat “de christenheid” heette. De tijd dat de Kerk zichzelf zag als de enige echte erfgenaam van het Romeinse Rijk en blaakte van zelfvertrouwen. De tijd dus ook van dogma’s en geblokte zekerheden. De tijd van op macht en aanzien beluste prelaten in Rome en van de zich met alles moeiende onderpastoors in onze dorpen. Op dit ogenblik is dit toch wel even anders en wordt de aansporing van Jezus opnieuw ervaren als erg actueel en ook heel nodig. Want wij zijn een beetje te veel in onze schelp gekropen. Niemand van ons wil terug naar de toestanden van vroeger. Maar op dit ogenblik zitten wij helemaal in het andere uiterste en lijkt het wel of wij bevreesd zijn voor onze eigen schaduw, bang van onze eigen stem. Wij moeten daar iets aan doen.
Dit is geen crisis meer. Het christendom hier bij ons is stilletjes aan het verdampen. Natuurlijk geloof ik niet dat ons geloof zal verdwijnen. Zoals Pascal al zei: “Si Dieu est vrai … : als God bestaat en als het evangelie waar is, dan is er toch geen moeilijkheid?” En dát denk ik ook. Maar het christelijk geloof kan wel elders bloeien, maar hier bij ons verdwijnen. Zoals het in Noord-Afrika verdween. En dát mogen wij de generaties die na ons komen niet aandoen. Oprecht.

Gezond zelfbewustzijn
Hier zitten we trouwens bij het enige juiste motief om terug naar buiten te treden met het geloof dat onze cultuur en onze geschiedenis gevormd heeft: de overtuiging dat dat geloof de mogelijkheid in zich draagt ons leven te verrijken. De overtuiging dat ons geloof een belangrijk instrument is voor mensen om levensvervulling te vinden. En natuurlijk ook de overtuiging dat het gewoon waar is. Daarbij moeten wij ons, nu wij aanzienlijker en minder talrijk geworden zijn, vooral ook hoeden voor sekte-achtig gedrag, het vanaf de zijlijn afkeurend kijken naar de boze wereld. Dit is immers ook onze wereld. Wij christenen hebben die wereld voor een groot stuk gemaakt. Het is hier, in Vlaanderen, niet langer een katholieke wereld maar het is nog altijd ook onze wereld. Een wereld waarin wij ons thuis voelen en waarin wij als christenen een eigen rol hebben te spelen.

Keuze
Gelukkig groeit ook bij velen het respect voor het anders-zijn van mensen.
Er zijn geen ernstige christenen meer die niet-gelovigen nog zien als foute of immorele mensen. En geen enkele intelligente atheïst ziet gelovigen nog als ietwat imbeciele medeburgers. Ook zij weten dat er geen enkel rationeel of wetenschappelijk argument is dat wijst in de richting van atheïsme en dat niet door diezelfde wetenschap helemaal kan onderuit gehaald worden.
Eens dat je gekozen hebt te geloven of niet te geloven, kan en moet je die keuze rationeel onderbouwen en motiveren, maar de keuze zelf is een wils-act. Het is een beslissing van de wil. De rede dwingt je nooit in een bepaalde richting. Ook voor gelovigen is hun keuze voor het geloof een sprong in het ongewisse. Maar het is pas wanneer die keuze gemaakt is en ik er ook ga naar leven, dat zal blijken dat aan mijn geloof een werkelijkheid beantwoordt. En dat het tastend zoeken kan uitgroeien tot een met heel mijn wezen wéten dat God geen hersenschim is maar een ontzagwekkende werkelijkheid. Dat Jezus leeft en dat ook wij geroepen zijn om voor eeuwig te leven met Hem. Ook al kunnen wij ons van dat leven geen enkele voorstelling maken.

Motief
Ons geloof is iets oneindig kostbaars voor ons. Omdat het zin, verdieping en vervulling geeft aan ons leven. En daarom moeten wij dat geloof ook koesteren, het behoeden en het versterken onder elkaar. Vóórdat wij dromen van grote evangelisatiecampagnes moeten wij op de eerste plaats elkaar terug bevestigen in ons geloof. Als de God van Jezus, de God van Liefde werkelijk bestaat, dan is dat meteen het allerbelangrijkste feit in het leven van een mens. Wij geloven dat. Wij geloven dat de diepste grond van het leven ons draagt en van ons houdt. Wij geloven dat die Diepste Grond Liefde is en ons oproept om ook zelf liefdevol in het leven te staan.

Sta op
Vandaag vieren wij het feest van de opstanding. Maar eigenlijk ademt heel ons geloof opstanding en verrijzenis uit. Het is een geloof dat ons voortdurend toeroept: sta op. Loop niet weg als het moeilijk wordt. Wees niet bang, leg je niet neer bij zogenaamde feiten. Geloof en blijf werken aan de toekomst. Wellicht is geloof het beste antigif tegen ontmoediging en cynisme. Denk aan de weggerolde steen, het lege graf. Sta op en help ook anderen recht. Weiger te geloven dat armoede een noodlot is en oorlog normaal. Verander de wereld, al was het maar door één arme echt te helpen, één tegenstander oprecht te vergeven, één lusteloze verlichting en uitzicht te geven. Geloof in het visioen. En in de verwerkelijking ervan. Niets houdt iemand tegen die echt gelooft , zelfs niet de dood. Heel ons verhaal begint met iemand die uit de dood is opgestaan.

Een Zalig Pasen!

ZALIG PASEN
zo 01 april '18

Pasen

SCHOOL KAPELLEN OP TOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL
vr 30 maart '18

DSC_0044 -aangepastVandaag trokken de leerlingen en leerkrachten van de vrije basisschool “De Kleine Wereld” van Kapellen op een gesponsorde voettocht naar Scherpenheuvel.
Het 1ste, 2de en 3de leerjaar stapte 4 km en het 4de, 5de en 6de leerjaar legde 14 km af. Op de middag namen ze deel aan een eucharistieviering in de Basiliek.

Met de opbrengst hiervan wordt het project Alles4afrika van Roger Alles en zijn echtgenote Gerda uit Kortenaken gefinancierd. Sinds een twaalftal jaar zetten ze zich in voor hulpprojecten in Gambia (Afrika). Ze geven niet enkel goederen en geld, maar proberen de mensen te leren om zichzelf te behelpen. Hierdoor help je hen natuurlijk op lange termijn en geef je hen blijvende steun. Om dit te kunnen realiseren zamelt Alles4Afrika goederen en geld in om deze goederen te kunnen transporteren.

PALMZONDAGVIERING & KRUISOPLEGGING VORMELINGEN
do 29 maart '18

Palmzondag, 25 maart, was in de kerk van Kapellen behalve de palmwijding, ook nog een speciale viering voor onze vormelingen uit de catechesewerkingen uit Bunsbeek, Glabbeek (+Attenrode+Wever+Zuurbemde) en Kapellen. Een viering die we de Kruisoplegging noemen. Het woord zegt het zelf: het kruis, als teken van ons geloof, als teken van hun Christen-zijn staat centraal.

Ondanks de overschakeling van winter- naar zomeruur was iedereen goed op tijd. Het was dan ook een belangrijk moment: de kruisjes die ze tijdens hun vormselviering (en hopelijk dikwijls erna) zullen dragen werden gewijd. Daarna kregen ze er elk ééntje door iemand van de parochiegemeenschap rond de hals gehangen.

De meisjes en jongens hebben alweer een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op hun Heilig Vormsel op zondag 6 mei.

Wij wensen hen een dikke proficiat en wensen hen alvast een mooie Vormselviering toe!

EERSTE COMMUNIE GLABBEEK
wo 28 maart '18

Eerste_Communie2018 -aangepastOnlangs is een groepje van niet minder dan 22 meisjes en jongens in de pastorie van Glabbeek gestart met de catechese voor de Eerste Communie van zondag 22 april 2018 in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
Een groepje enthousiaste mama’s – Cindy, Ilse, Indra, Kim, Lyndsey, Michele, Mieke en Nancy – begeleiden de kinderen op een gelovige manier naar een prachtige dag!

Lieve kinderen, beste ouders, maak er nog een deugddoende voorbereidingstijd van!

Pagina's