Nieuws uit de parochie

BUNSBEEK VIERT HAAR PATROONHEILIGE
vr 11 mei '18

Op zaterdagavond 28 april 2018 vierden de parochianen van Bunsbeek hun patroonheilige, Sint-Quirinus, in de kerk van Bunsbeek. De viering werd voorgegaan door priester Luc en “Tijdloos” luisterde de viering op. Het was een aangename viering. Aan het eind konden alle aanwezigen nog nagenieten van een glaasje wijn en een fruitsapje. Dit was een ideale gelegenheid om mekaar te ontmoeten in een ontspannende, aangename sfeer. Tot volgend jaar!

Meer over het leven van deze heilige kan je vinden op www.heiligen.net/heiligen/04/30/04-30-0130-quirinus.php

GEBEDSMOMENT IN 120 JAAR OUDE KAPEL
do 10 mei '18

Een 30-tal mensen en priester Luc Thiry trokken op een zonovergoten maandagavond 8 mei ’18 -de eerste van de drie “kruisdagen”- naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand te Boeslinter voor een eucharistieviering.
Vanouds is de meimaand de maand waarin gelovigen bidden om de hulp en steun van Moeder Maria. Die traditie houden ze ook in Bunsbeek in ere.
Breng Onze-Lieve-Vrouw in Boeslinter ook eens een bezoekje: zij zal niet teleurstellen.

Bisschop Mamertus (+477?) voerde de ‘kruisdagen’ in: drie boetedagen voorafgaand aan het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. De gelovigen hielden dan bedevaartprocessies, waarbij allerlei litanieën werden gebeden. Het gebruik van de kruisdagen verspreidde zich vanuit het bisdom Vienne over geheel Frankrijk, Spanje & Italië en werd tenslotte in de 10de of 11de eeuw officieel ingevoerd voor de gehele wereldkerk.

KRUISPROCESSIE: IN GEBED DOOR DE NATUUR
do 10 mei '18

Op dinsdagavond 8 mei ’18 -de tweede van de drie kruisdagen- organiseerden KVLV Glabbeek-Zuurbemde & Landelijke Gilde Glabbeek de jaarlijkse kruisprocessie. Dit jaar werden we welkom geheten op Speelboerderij RAVOT in Glabbeek.

We startten onder een stralende zon omstreeks 19.30 uur op de boerderij in de Nieuwstraat en stapten al biddend langs fruitplantages, velden & weiden en vroegen Gods zegen over de vruchten, de dieren en de mensen. Goede vruchten zijn niet alleen een kwestie van hard werken, aangepaste bemesting en de juiste teeltkeuze… het weer is van cruciaal belang voor de gewassen. En als mens kunnen we daar weinig aan doen. Hulp van hogerhand is dus nog steeds aangewezen.

Na de gebedswandeling werd de eucharistieviering opgedragen door priester Luc en opgeluisterd door het koor van Glabbeek-Kapellen. Na afloop trakteerden KVLV en LG de aanwezigen op een lekkere kop warme chocomelk en een stuk krentenbrood tijdens een gezellig samenzijn.

DEUGDDOENDE VORMSELVIERING(EN)
di 08 mei '18

44 meisjes en jongens hadden zich samen met hun catechisten Erika, Ingrid, Liesbeth, Jennifer, Melissa, Gilbert & Gert en priester Luc intens voorbereid om onder een stralende lentezon op zondag 6 mei ’18 in de mooie kerk van Kapellen gevormd te worden.
De eerste viering met de jongens en meisjes van Attenrode, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde vond plaats om 9.30 uur. Twee uur later, om 11.30 uur, waren de jongeren uit Bunsbeek aan de beurt.
De jongeren ontvingen het sacrament van het Vormsel uit handen van Mgr. Albert Vanbuel onder het goedkeurende oog van ouders, grootouders, meters en peters, familie en vrienden. Er werd gezongen, er werd door hen en voor hen gebeden.
Onze jongeren zijn er klaar voor om -gesteund door de kracht van de Heilige Geest- hun geloof te beleven en uit te dragen.
Als geloofsgemeenschap bidden wij dat zij, gesterkt door hun geloof, mogen uitgroeien tot liefdevolle mensen. Dat zij steeds de kracht van de Heilige Geest op hun levensweg mogen ondervinden.

Van harte proficiat aan onze vormelingen en hun gezin!
Dank aan iedereen die meewerkten aan de viering(en)!
Dank aan Guy voor de mooie foto’s.

Alleszins tot binnenkort op de dankviering op zondag 10 juni om 9.30 uur in Kapellen…

EUCHARISTIEVIERING WOONZORGCENTRUM DEN BOOMGAARD
wo 02 mei '18

30226292_2501240066767906_2356885585970331648_n.jpgVan harte welkom om op maandag 7 mei ’18 om 14.30 uur mee eucharistie te vieren in Residentie Den Boomgaard (Stationsstraat). U bent welkom om mee te vieren met de bewoners en priester Luc.

KAPEL HEINKENSBERG IN MEI
ma 30 april '18

Affiche

Verbonden
ma 30 april '18

Zondag 29 april 2018 – Vijfde zondag van Pasen (jaar B)

Een tijdje geleden had ik een rustig gesprek met een dame van voorbij de negentig. Achteraf bleek het méér dan een gesprek te zijn. Het was een geschenk. De dame was altijd als zelfstandige actief geweest in de zorg. En hoewel ze zei te voelen dat haar krachten elke dag afnamen en het einde nu niet lang meer kon uitblijven, was haar geest nog altijd vinniger dan die van velen die maar half zo oud zijn als zij. Op een gegeven moment stelden we tot ons beider genoegen vast dat we alle twee heel sterk overtuigd waren dat de dood niet het einde is, dat er daarna nog iets komt. Maar ook dat geen van ons beiden zich daar iets concreet kan bij voorstellen. “Heb je een goed leven gehad?”, vroeg ik haar, “ben je er content over”? Ze dacht even na en toen zei ze rustig maar beslist: “Ik heb altijd gehoord en geweten dat je God beleeft in het verbonden zijn met mensen. Als je verbonden bent met mensen, met je man, met je kinderen, met de mensen van het dorp, dan ben je ook verbonden met God”, zei ze, “want God = verbondenheid, God is het verbonden-zijn van alles.

Met elkaar
Het viel mij op dat deze 94-jarige dame het niet had over “naastenliefde” of “goed-zijn-voor”. Ze had het daar natuurlijk wel over. Maar ze gebruikte uitsluitend het woord “verbondenheid”. Alsof die verbondenheid met God en met de mensen een bestaand iets is, een feitelijkheid, een bijna natuurlijk gegeven. Wij moeten die verbondenheid niet bewerken, ze is er al. Wij moeten ze alleen maar beleven. Het was christelijke theologie van het zuiverste gehalte.
Maar ik heb het nog nooit zo puur en zo eenvoudig weten onder woorden brengen. Wij zijn gelinkt aan elkaar, wij zijn als het ware geketend aan elkaar. En vanuit die verbondenheid zijn wij ook verantwoordelijk voor elkaar; alleen wanneer wij die verbondenheid en die verantwoordelijkheid beleven, zullen wij ook levensvervulling vinden. Niet als wij de solo-tour opgaan. Niet als we alleen maar bezig zijn met onszelf. Alleen als we verbonden zijn met anderen.

Met God
En het is precies in dat verbonden zijn met andere mensen dat wij de verbondenheid met God beleven. En omdat die laatste niet zo vanzelfsprekend en voor de hand liggend is geeft Jezus ons de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Het christelijk geloof gaat ervan uit dat God de dragende kracht is van alles wat bestaat en dus ook van de mens. En dat God liefde is. Als je daar nu op doordenkt kan je enkel maar besluiten dat alleen liefde in ons leven kan voeren naar levensvervulling. En dat verbondenheid met die God- die-liefde-is noodzakelijk is om tot die levensvervulling te komen. Het probleem is dat je moeilijk een relatie kan aangaan met een God waar je je geen enkele voorstelling kan van maken. Vandaar Jezus. Een mens die zo totaal openstond voor Gods liefde dat God in Hem op de meest volkomen wijze zichtbaar werd.

Liefde
In de mate dat mensen als ranken verbonden blijven met Jezus, de stam, kan het sap van Gods liefde doorstromen in de ranken en mooie vruchten voortbrengen.
Anderzijds zegt Jezus: los van mij kunt ge niets. Maak u los uit die verbondenheid met God en met de mensen en de sapstroom droogt op.
Onmiddellijk. Voor mensen van deze tijd ligt dit nogal moeilijk. Mensen in onze tijd zijn bijzonder gesteld op hun vrijheid. En vrijheid wordt bijna automatisch gezien in tegenstelling tot verbonden zijn. Vrijheid, dat is in onze ogen vaak juist niet verbonden zijn maar autonoom, zelfstandig beslissingen nemen, je eigen inzicht volgen, je eigen goesting doen. Neen, zegt Jezus, echte bevrijding, echte levensvervulling zal de mens pas vinden als hij verbonden blijft met de bron van alle leven: met God. En precies vanuit die verbondenheid met God kan hij diens liefde ook laten doorstromen naar anderen en verbondenheid met hen beleven.
En wij geloven dat dit zo is. Wij geloven dat je beter zo dicht mogelijk bij God staat om je aangeboren instandhoudingsdrang te overstijgen en je egoïsme te overwinnen.

Directe weg
En dan hoor je natuurlijk meteen de vraag van 1 miljoen komen: “Kunnen mensen die niet geloven dan niet liefdevol zijn en niet sterk verbonden met anderen leven?” Het zou nogal stompzinnig zijn om zoiets te beweren. En dat doen we natuurlijk ook niet. Maar je moet op zo’n moment wel weerstaan aan de neiging om terug te krabbelen en je overtuiging te relativeren. Wij hebben het grootste respect voor mensen die daarover anders denken. Maar dit is ons geloof, onze diepste overtuiging. De overtuiging dat je ook als ongelovige levensvervulling en geluk kan vinden, maar dat Jezus de kortste en de zekerste weg is daar naartoe. Als Gods wezen liefde is en als Hij daarbij ook nog de dragende grond van ons bestaan is (wat wij geloven), dan is het niet meer dan logisch dat wij levensvervulling en geluk afhankelijk zien van het verbonden zijn met Hem.

EERSTE COMMUNIEVIERING KAPELLEN
ma 30 april '18

Op zondag 29 april 2018 vierden 14 jongens en meisjes hun Eerste Communie in de kerk van Kapellen. Ze zagen er allemaal stralend uit. Voor het eerst ontvingen ze de Heilige Communie van priester Luc. De jongens en meisjes deden hun uiterste best bij het voorlezen en bij het zingen. Ook de andere kinderen van de school ‘De Kleine Wereld’ kwamen de communicantjes versterken om mee te zingen en te vieren.
Het deed plezier te zien hoeveel deugd de kinderen beleefden aan de viering!
Proficiat aan de kinderen en hun ouders!
Proficiat aan juf Petra die de kinderen prachtig heeft voorbereid op hun bijzondere dag!
Dank aan Luc Vanrijkel voor de foto’s.

Pagina's