Uitvaarten in de Glabbeekse kerken: klaar voor de toekomst

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie


Foto door Mario Wallner

Persoonlijk afscheid
Afscheid nemen van een geliefde is een ingrijpend moment in je leven. In die moeilijke situatie willen wij, als pastorale ploeg, mensen van harte nabij zijn en ondersteunen. We zoeken samen met de nabestaanden naar manieren om sereen en mooi afscheid te nemen met woorden en muziek op maat. In de zondagskerk van Kapellen is er ook de mogelijkheid om foto’s te tonen. Een persoonlijk portret van de mens van wie we afscheid nemen.

Familie nabij zijn
Afscheid nemen in de kerk is als gemeenschap de familie nabij zijn. Op die manier worden nabestaanden geholpen om een eerste stap te zetten in het verwerkingsproces. Een afscheid in de kerk geeft anderzijds ook de kans aan de gemeenschap waarin de overledene geleefd heeft om afscheid te nemen.

Bovendien is er natuurlijk ook ons geloof, een geloof dat zegt dat de dood niet het einde is. Dat er toekomst is, ook als ons leven hier op aarde voorbij is. Het is een meerwaarde om vanuit dit geloof, een warme en hoopvolle boodschap, afscheid te nemen.

Ondersteuning en vorming
Om dit in elke parochiekerk (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) van onze pastorale zone mogelijk te maken zal vanaf 1 januari 2023 elke uitvaart voorbereid en voorgegaan worden door een vast team van mensen.

Elke uitvaart wordt voorgegaan door mensen die hiervoor gevormd werden. Naast onze pastoor Luc Thiry zijn ook Chris Nys en Gert Janssens aangesteld door onze bisschop als ‘voorgangers in uitvaarliturgie’. Zij hebben al meer dan 12 jaar ervaring in het voorbereiden en voorgaan van uitvaartplechtigheden. Ze volgen ook regelmatig bijscholingen hierover. Ze doen dit in samenwerking met een lector en iemand die zich ontfermt over de praktische zaken.

Welke kerk?
Je kan altijd kiezen in welke kerk je de uitvaart laat plaatsvinden. De begrafenis of de bijzetting van de urne kan ook op een kerkhof naar keuze.
Een uitvaart in de kerk is afscheid nemen midden je eigen dorpsgemeenschap. Zoals het leven daar verliep, te midden van buren, kennissen, school en verenigingen, zo geeft de gemeenschap en de Kerk ook betekenis aan het afscheid.

Zoals jij het zelf wil
Voor mensen die zelf graag beslissen om het eigen afscheid in de kerk te laten doorgaan is er de mogelijkheid om op voorhand een wilsbeschikking bij de gemeente in te dienen. Hierin kan je je eigen wensen kenbaar maken en deze moeten na je overlijden gerespecteerd worden. Het document waarmee je dit kan doen, vind je op www.kerkglabbeek.be/uitvaart .

Financieel
Soms wordt weleens geopperd dat een dienst in de kerk duurder is dan in een uitvaartcentrum of crematorium. Dat is echter niet zo. Buiten het vast bedrag van 300 euro voor de dienst worden er in de kerk geen extra kosten aangerekend. Eventuele muziek en fotopresentatie zitten in de vergoeding begrepen. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wordt discreet een oplossing gevonden.

Meer info
Chris Nys, chris.nys@kerkglabbeek.be, 0478/44.56.61
Gert Janssens, gert.janssens@kerkglabbeek.be, 0474/72.14.82