Jan Tweepenninckx

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Jan Tweepenninckx werd geboren in een gezin van 7 kinderen en genoot er een klassiek christelijke opvoeding. Na zijn schoolloopbaan in het college van Tienen volgde een opleiding tot verpleegkundige waarna hij zich verder verdiepte in de Ziekenhuiswetenschappen. Zijn professionele loopbaan heeft zich dus ook volledig afgespeeld binnen de gezondheids- en welzijnssector.

Voor Jan in onze Pastorale Zone Sint-Franciscus belandde was hij ook al actief in de Sint-Niklaasparochie van Rillaar. Gedurende een tweetal werkjaren was hij daar actief lid van de werkgroep ‘Kind- en Gezinsvriendelijke Vieringen.’

In het licht van zijn aanstelling tot domeinbegeleider van het tijdelijke heeft hij de opleidingen “VPW en Kerkfabriek” gevolgd om zich grondig voor te bereiden op zijn opdracht.

Binnen onze zone was Jan eerder al met financiën bezig als voorzitter van VZW Glazuur, als lid van de kerkfabriek van Glabbeek en als voorzitter van de Centrale Kerkraad van Glabbeek. Vandaar ook zijn interesse en bereidheid om in onze Zoneploeg deze taak verder te zetten.