Nieuws uit de parochie

Elke eucharistieviering licht priester Luc Thiry het Evangelie toe. Hij brengt de betekenis van Gods en Jezus’ woorden. Hij kent en beleeft de evoluties in de maatschappij, de mentaliteit van de mensen… m.a.w. hoe de mensen met hun levenswijze, hun relaties en hun geloof omgaan. Juist daarom is zijn geschreven en gesproken taal zo diepzinnig, zo intellectueel en zo enselijk. Maar tegelijk sterk verbonden met het christen-zijn, met het geloof in God, Jezus en zijn Kerk.

EUCHARISTIEVIERING TER GELEGENHEID VAN SINT-QUIRINUS

Op zaterdag 27 april 2024 werd in de parochiekerk van Bunsbeek de patroonheilige, Sint-Quirinus, gevierd. Deze viering werd voorgegaan door pastoor Luc en opgeluisterd door Zanggroep Tijdloos, onder de deskundige leiding van Michel Hendrickx. Het beeld van Sint-Quirinus kreeg tijdens deze viering een centrale plaats vooraan in de kerk naast het altaar.

Nadat Quirinus met geheel zijn huisgezin en vele gevangenen gedoopt waren door Alexander, ondergaat hij moedig de marteldood. Van Rome werd zijn lichaam overgebracht naar de oude en vermaarde stad Neuss, gelegen in de nabijheid van...

EERSTE COMMUNIE – groep KAPELLEN

Op zaterdag 27 april 2024 was het een bijzondere dag voor Flo Lamaire, Amy Maho, Olivia Vincent, Camiel Vicca, Emma Spaapen Toelen en Ziva Nijs, want zij deden hun Eerste Communie.
De dag begon vroeg voor de kinderen, vol zenuwen en opwinding terwijl ze zich voorbereidden op hun grote moment. In hun prachtige kleren straalden ze van trots terwijl ze zich verzamelden in de kerk, omringd door hun families en vrienden die hen kwamen ondersteunen.
Onder leiding van pastoor Luc ontvingen ze voor het eerst de Heilige Communie. Ze hebben ook allemaal heel mooi gezongen.
Na de communie...

BEELDJE ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE HEINKENSBERG GERESTAUREERD

De kapel werd mooi versierd op zaterdagnamiddag, want op zondag 5 mei 2024 werd O.-L.-Vr. van de Heinkensberg, troosteres der bedrukten, opnieuw ingehuldigd.

We hebben haar een tijdje moeten missen omdat ze gerestaureerd moest worden.
We hadden immers opgemerkt dat er weer boormeel van de houtworm naast het beeldje lag.
Op 21 november gaven we haar in de deskundige handen van Mariane Van Opbergen uit Diest. We zijn haar zeer dankbaar voor de zorgvuldigheid waarmee zij de restauratie heeft uitgevoerd. Een aantal ingrepen moesten worden uitgevoerd voor het verdere behoud van...

KRUISPROCESSIE: IN GEBED VERBONDEN MET DE NATUUR

Op de avond van dinsdag 7 mei 2024, sloegen FERM Glabbeek-Zuurbemde en de Pastorale Zone Sint-Franciscus opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van de tweede van de drie Kruisdagen. Samen organiseerden zij, traditiegetrouw, de jaarlijkse Kruisprocessie.
Dit jaar werden we welkom geheten bij Rik & Bernadette Casteels-Guelinckx in de Kromstraat te Glabbeek.

De processie startte omstreeks 19.15 uur onder een heldere hemel met stralende zon.
Al biddend trokken de deelnemers langs fruitbomen, velden en weiden. Gods zegen werd gevraagd over de vruchten, dieren en...

EERSTE COMMUNIE – groep Bunsbeek

Zaterdag (18 mei ’24) ontvangen de meisjes en jongens van de groep Bunsbeek voor de eerste keer de Heilige Communie om 10 uur in de kerk van Bunsbeek. Kom je meevieren en -bidden?

...

EERSTE COMMUNIE – GROEP GLABBEEK

“Soms droom ik weleens dat de puzzel past…” Het zou de eerste zin kunnen geweest zijn van de Eerste Communieviering in Glabbeek, op zaterdag 20 april 2024 om 10 uur in de O.-L.-Vr Geboortekerk te Kapellen.

13 jongens en meisjes van het tweede leerjaar stonden, netjes gekleed en met toch wel wat zenuwen, klaar om voor de eerste keer deel te nemen aan de Eucharistie.
Samen met catechiste Liesbeth bereidden ze zich enkele maanden voor op deze dag. Vragen als, “hoe kan je bidden?”, “Wie is God eigenlijk?”, “Waarom is Jezus zo belangrijk voor ons?”, werden stap voor stap beantwoord...

KAPEL VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN BIJSTAND

De kapel, gebouwd rond 1900, had heel wat te lijden onder het geweld van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd deze kapel volledig hersteld. Een tweede restauratie werd door het gemeentebestuur van Glabbeek uitgevoerd in 2008 en 2009. De kerkfabriek van Bunsbeek kocht een eenvoudige keramieken kruisweg ter vervanging van de vroegere houten kruisweg, waarvan 2 staties ontbraken. Op voorstel van Edmond Denruyter, voorzitter van de Heemkundige Kring van Glabbeek, werden de ex voto’s bewaard in deze kapel in het jaar 2021. De ex voto’s werden in twee groepen aan beide zijden van het altaar...

OP TOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL

Te voet, met de fiets of met de auto op tocht naar Scherpenheuvel op zondagochtend 12 mei 2024….
Ga je mee?

...

VORMSELVIERINGEN 2024

Omdat dit jaar de Paasvakantie vroeg op het jaar viel, kregen de ouders van de vormelingen de kans te kiezen uit twee momenten. Als pastorale zone wilden we op deze manier tegemoet komen aan de reeds ingevulde agenda’s van onze gezinnen.

Het vormsel is de hernieuwing van de doopbelofte. Op zaterdag 13 april 2024 om 10.30 uur en op zaterdag 27 april 2024 om 12.30 uur vonden in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen-Glabbeek deze vormselvieringen plaats. De eerste dag voor 16 jongeren, het tweede moment voor 3 meisjes en jongens uit de parochies Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek...

KRUISPROCESSIE

Kruisprocessie komende dinsdagavond… Van harte welkom.

...