Nieuws

EERSTE COMMUNIEVIERINGEN EN VORMSEL
zo 22 maart '20

communie-7

Komende week komt de Belgische bisschoppenconferentie samen om voor alle acht bisdommen een uniform advies uit te brengen over het wat en hoe met de naderende communie- en vormselvieringen.
Zodra we deze communicatie ontvangen hebben, bekijken we de impact voor onze pastorale zone Glabbeek en voorzien we communicatie naar de ouders.

FACEBOOKPAGINA KERKPAROCHIES GLABBEEK TELT 800 VOLGERS
zo 22 maart '20

800In februari 2014 werd deze facebookgroep “Kerkparochies Glabbeek” (www.facebook.com/kerkenGlabbeek) gestart. Vandaag mochten we onze 800ste volger verwelkomen: een reden om trots te zijn! Het bewijs dat onze pagina gewaardeerd wordt, ook in deze moeilijke dagen.
Dank voor jullie betrokkenheid in het gelovige wel & wee in de zes Glabbeekse parochiegemeenschappen!

Ken je onze instagrampagina al? www.instagram.com/kerkparochiesglabbeek

SOLIDAIR MET ALLEN DIE ZORGEN
za 21 maart '20

3348d610-9f1e-47cb-81ff-26fa6491965bDe Pastorale Zone Glabbeek, met als parochies Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde, wil graag solidair zijn met allen die zorgen:

  • Voor alle mensen die zorg nodig hebben, onze artsen, verpleegkundigen, zorgverleners in alle woonzorgcentra, zorgverleners in alle instellingen waar mensen opgevangen worden,…
  • Voor alle leerkrachten die zich inzetten om onze kinderen op te vangen als het voor ons even niet anders kan,
  • Voor alle mensen die baby’tjes en peuters opvangen in de crèches,
  • Dat wij alle dagen naar de winkel kunnen gaan om onze boodschappen te doen,
  • Dat wij op een veilige manier deze boodschappen kunnen doen,
  • Dat onze winkels bevoorraad worden en daardoor ook open kunnen blijven,
  • En voor alle anderen die we nog vergeten…

EUCHARISTIE VIEREN IN TIJDEN VAN CORONADREIGING
za 21 maart '20

tv-mis op meubel_0Nu we als gelovigen voorlopig niet kunnen samenkomen in een kerk om eucharistie te vieren, is er gelukkig tv, radio of internet (zie https://eucharistie.info) dat ons de mogelijkheid geeft om een viering te volgen. Maar hoe je dat? Hoe neem je thuis een goede gebedshouding aan?

Enkele tips lees je op https://www.kerknet.be/icl/artikel/8-tips-om-de-eucharistieviering-het-scherm-mee-te-beleven.

CORONACRISIS: UITVAARTEN IN DE KERK BLIJVEN MOGELIJK
vr 20 maart '20

uitvaartRekening houdend met de nieuwe maatregelen die de burgerlijke overheid hebben genomen, wijzen de Belgische bisschoppen erop dat een kerkelijke uitvaart momenteel enkel kan doorgaan in heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar.

Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring.

Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de corona-pandemie.

NAAMDAG PATROONHEILIGE BELGIE
do 19 maart '20

F4275k12De heilige Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Hij wordt aanroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden. Maar hij is ook de patroonheilige van België en vandaag, 19 maart, vieren we zijn naamfeest. In deze corona-tijden kunnen we zijn bescherming extra goed gebruiken!

Onze paus Franciscus zei onlangs dit: “Ik heb een grote liefde voor Sint-Jozef. Als ik een probleem of een moeilijkheid heb, dan schrijf ik een klein briefje en plaats dit onder het Sint-Jozefbeeld zodat hij er een nacht kan over dromen. Ik vraag hem met andere woorden: bid voor dit probleem.”

Bid jij ook even mee?

Heilige Jozef,
bewaarder van het Heilige Huisgezin,
bescherm ons gezin.

Verwijder van ons alle besmetting
van dwaling en zedenbederf.
Sta ons genadig bij in de strijd
tegen het kwaad.

Geef ons de moed om iedere dag opnieuw
onze plichten te vervullen
en de wil van God te volbrengen.

Weerhoud onze tong
van onwaarheid en kwetsende woorden.
Verlicht ons verstand als we beslissingen nemen.
Sterk ons in tegenspoed en ontmoediging.

Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds
wederzijds vertrouwen en
verdraagzaamheid zouden heersen.

Keer alle gevaar naar ziel en lichaam van ons af:
aan huis, bij de arbeid en op de baan.

En moge tenslotte God
steeds de ereplaats bekleden
in ons gezin en in onze harten.

Heilige Jozef, onze beschermer, bid voor ons!

KLOKKEN VAN VERBONDENHEID
do 19 maart '20

klokken[Katholieke Kerk luidt elke zondag klokken tot einde corona-epidemie]
De Belgische bisschoppen vragen dat vanaf komende zondag, 22 maart ‘20, tot het einde van de corona-epidemie elke zondag de klokken van alle katholieke kerken in ons land samen luiden van 9.55 uur tot 10 uur. Dit zal ook gebeuren in de zes kerken van Glabbeek.
Met dit samen luiden van de klokken wil de katholieke gemeenschap van ons land eenieder in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken, in het bijzonder de zieken en allen die zich voor hen inzetten: dokters, verpleegkundigen, thuiszorgers en mantelzorgers, in instellingen, ziekenhuizen en elders.
Een teken van hoop én medeleven, van troost en dank.
Tevens is het een oproep tot gebed. Want ook al kunnen christenen tijdelijk niet fysiek samen bidden, individueel of in het gezin kan het uiteraard onverminderd.

IN CONTACT BLIJVEN
wo 18 maart '20

De crisis rond het coranavirus heeft zowat heel het (sociale) leven in ons land lam gelegd. Ook het leven in onze parochies is tot een minimum herleid waarvan het schorsen van liturgische vieringen – op begrafenissen in beperkte kring na – het meest voelbaar is.
Toch willen we niet stil vallen… via deze site/nieuwsbrief willen we graag met u in contact blijven en ook recent nieuws delen.

89959715_10221660679408577_6196047716745740288_o

GEESTELIJKE COMMUNIE
di 17 maart '20

Nu de vieringen zijn afgelast door het coronavirus en men niet te communie kan gaan, kan men Geestelijke Communie ontvangen.

geestelijke-communie

GEBEDSMOMENT VOOR THUIS
ma 16 maart '20

bidden2De bisschoppen roepen alle gelovigen op, nu samen vieren onmogelijk is, tijd te nemen voor persoonlijk gebed. Zulke oproep kunnen we vanuit Glabbeek alleen maar aanmoedigen!

In onderstaand gebedsmoment reiken we woorden aan om dit te doen.
Voorzie een rustige plek, en een beetje stilte vooraf en nadien.
Je kan het gebed downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving.
Zo vormen we een ketting van biddende mensen, alleen, maar toch ook samen …

Het gebedsmoment:
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Gebed%20om%20kracht%20en%20vertrouwen%20%28Coronacrisis%29%202020.pdf

Pagina's