Nieuws

EUCHARISTIEVIERING TER GELEGENHEID VAN SINT-QUIRINUS
vr 24 mei '24

Op zaterdag 27 april 2024 werd in de parochiekerk van Bunsbeek de patroonheilige, Sint-Quirinus, gevierd. Deze viering werd voorgegaan door pastoor Luc en opgeluisterd door Zanggroep Tijdloos, onder de deskundige leiding van Michel Hendrickx. Het beeld van Sint-Quirinus kreeg tijdens deze viering een centrale plaats vooraan in de kerk naast het altaar.

Nadat Quirinus met geheel zijn huisgezin en vele gevangenen gedoopt waren door Alexander, ondergaat hij moedig de marteldood. Van Rome werd zijn lichaam overgebracht naar de oude en vermaarde stad Neuss, gelegen in de nabijheid van Keulen, aan de oever van de Rijn.

Het is dit geen wonder dat de heilige Quirinus in alle landen, maar dan vooral in Duitsland intens vereerd werd en dat er alzo vele kerken tot zijn eer gebouwd zijn. De heilige Quirinus werd reeds eeuwen in ’t bijzonder vereerd te Bunsbeek bij Tienen en dit met grote toeloop van volk. Het is bewezen dat reeds in het jaar 1178 de heilige Quirinus patroon was van de parochiekerk van Bunsbeek, die toen bezit was van de abdij van Heilissem van de Premonstratenzer orde.

In dit vertrouwen, in die hoop en dit geloof van de heilige Quirinus vierden we samen onze patroonheilige. Na de viering konden de vele aanwezigen genieten van een lekker glaasje witte of rode wijn of een glaasje fruitsap. Zo werd het voor ons allen een gezellige avond met de nodige kennismaking van enkele nieuwe parochianen en zeker een aangename babbel!

EERSTE COMMUNIE – groep KAPELLEN
do 23 mei '24

Op zaterdag 27 april 2024 was het een bijzondere dag voor Flo Lamaire, Amy Maho, Olivia Vincent, Camiel Vicca, Emma Spaapen Toelen en Ziva Nijs, want zij deden hun Eerste Communie.
De dag begon vroeg voor de kinderen, vol zenuwen en opwinding terwijl ze zich voorbereidden op hun grote moment. In hun prachtige kleren straalden ze van trots terwijl ze zich verzamelden in de kerk, omringd door hun families en vrienden die hen kwamen ondersteunen.
Onder leiding van pastoor Luc ontvingen ze voor het eerst de Heilige Communie. Ze hebben ook allemaal heel mooi gezongen.
Na de communie werden ze overladen met felicitaties en knuffels van hun trotse familieleden en vrienden.
Voor Flo, Amy, Olivia, Camiel, Emma en Ziva zal deze dag altijd een speciale plaats hebben in hun herinneringen, als een moment van verbondenheid met hun geloof en met elkaar.

BEELDJE ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE HEINKENSBERG GERESTAUREERD
zo 19 mei '24

De kapel werd mooi versierd op zaterdagnamiddag, want op zondag 5 mei 2024 werd O.-L.-Vr. van de Heinkensberg, troosteres der bedrukten, opnieuw ingehuldigd.

We hebben haar een tijdje moeten missen omdat ze gerestaureerd moest worden.
We hadden immers opgemerkt dat er weer boormeel van de houtworm naast het beeldje lag.
Op 21 november gaven we haar in de deskundige handen van Mariane Van Opbergen uit Diest. We zijn haar zeer dankbaar voor de zorgvuldigheid waarmee zij de restauratie heeft uitgevoerd. Een aantal ingrepen moesten worden uitgevoerd voor het verdere behoud van het beeldhouwwerk.

De houtworm van het Mariabeeld en de twee sokkels van de stolpen werd bestreden door een anoxie- en stikstofbehandeling. Dit is een niet giftige methode om schadelijke insecten te bestrijden. Gedurende enkele weken wordt het zuurstofgehalte gevoelig verlaagd zodat de insecten dit niet overleven. Door een droge reiniging zuigt men het loszittend boormeel op. Na deze behandeling werden er geen insecten, larven of eitjes meer waargenomen.
Daarna wordt de interne schade geconsolideerd met een product dat na droging enige elasticiteit behoudt om mee te bewegen met het hout.
De afgebroken stukken onderaan het kleed worden aangevuld met hout. Nadien worden de aanvullingen geretoucheerd en op kleur gebracht zodat ze geïntegreerd worden met de rest van het beeld. Er werd ook een beschermende waslaag aangebracht op het aangevulde deel. Deze hele operatie kostte 2.845,84 euro en dit werd deels gefinancierd door giften in de offerblok en de kerkfabriek heeft het overige bedrag bijgepast.

Op woensdag 6 maart 2024 mochten we vol trots ons Mechels beeldje uit de 16de eeuw terug op haar troon zetten.
Op zondag 5 mei, het begin van de meimaand, vonden we een gepast moment om hulde te brengen aan O.-L.-Vr. Zij was een lieve, stille vrouw en daarom kijken we op naar Maria: om haar eenvoud, haar menselijkheid, haar vreugde en haar dankbaarheid.
Dat hebben we in sprekende teksten, liedjes en gebeden aan haar verteld.
Na onze toewijding aan O.-L.-Vr. besloten we deze viering met het liedje van de Heinkensberg.
Bedankt iedereen die zo vol vertrouwen tot Maria heeft gebeden.
Wij zijn naar huis gegaan als getrooste mensen en Maria ging in ons hart met ons mee.

KRUISPROCESSIE: IN GEBED VERBONDEN MET DE NATUUR
vr 17 mei '24

Op de avond van dinsdag 7 mei 2024, sloegen FERM Glabbeek-Zuurbemde en de Pastorale Zone Sint-Franciscus opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van de tweede van de drie Kruisdagen. Samen organiseerden zij, traditiegetrouw, de jaarlijkse Kruisprocessie.
Dit jaar werden we welkom geheten bij Rik & Bernadette Casteels-Guelinckx in de Kromstraat te Glabbeek.

De processie startte omstreeks 19.15 uur onder een heldere hemel met stralende zon.
Al biddend trokken de deelnemers langs fruitbomen, velden en weiden. Gods zegen werd gevraagd over de vruchten, dieren en mensen.
Wij geloven dat goede oogsten van veel meer afhangen dan hard werk, de juiste bemesting en teeltkeuzes; ook het weer speelt een essentiële rol, maar daar hebben wij als mens weinig invloed op, wat ons aanzet tot het vragen van Gods interventie.

De gebedswandeling werd afgesloten met een viering, voorgegaan door Gert en muzikaal begeleid door enkele koorleden uit onze Pastorale Zone.
Na afloop van het plechtige deel bood FERM de deelnemers warme chocolademelk en een boterham aan, tijdens een gezellig samenzijn.
Want bidden brengt mensen samen en samenzijn versterkt ons geloof.

EERSTE COMMUNIE – groep Bunsbeek
di 14 mei '24

Zaterdag (18 mei ’24) ontvangen de meisjes en jongens van de groep Bunsbeek voor de eerste keer de Heilige Communie om 10 uur in de kerk van Bunsbeek. Kom je meevieren en -bidden?

EERSTE COMMUNIE – GROEP GLABBEEK
ma 13 mei '24

“Soms droom ik weleens dat de puzzel past…” Het zou de eerste zin kunnen geweest zijn van de Eerste Communieviering in Glabbeek, op zaterdag 20 april 2024 om 10 uur in de O.-L.-Vr Geboortekerk te Kapellen.

13 jongens en meisjes van het tweede leerjaar stonden, netjes gekleed en met toch wel wat zenuwen, klaar om voor de eerste keer deel te nemen aan de Eucharistie.
Samen met catechiste Liesbeth bereidden ze zich enkele maanden voor op deze dag. Vragen als, “hoe kan je bidden?”, “Wie is God eigenlijk?”, “Waarom is Jezus zo belangrijk voor ons?”, werden stap voor stap beantwoord…

Tijdens de viering stond het thema ‘iedereen een deel’ centraal. Wat zou het met de groep doen, als één iemand er niet bij zou horen? Hoe zouden wij een Kerk kunnen vormen, als we Jezus geen deel laten uitmaken van onze gemeenschap?
Na het aanbrengen van licht, bloemen, brood en wijn, kreeg ook Jezus een vaste plaats in ons midden. De communicanten brachten letterlijk het – tot nu toe – ontbrekende puzzelstuk aan.

Het werd een sfeervolle viering, waarin elk kind zijn plekje kreeg. Er werd voorgelezen, gezongen in verschillende talen en het werd een mooi en kleurrijk geheel.
Wij kunnen als gelovige gemeenschap alleen maar blij zijn en dankbaar terugkijken op deze dag, waarop 13 kinderen wilden deelnemen aan datgene dat ons allen verbindt.

Proficiat!

KAPEL VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN BIJSTAND
vr 10 mei '24

De kapel, gebouwd rond 1900, had heel wat te lijden onder het geweld van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd deze kapel volledig hersteld. Een tweede restauratie werd door het gemeentebestuur van Glabbeek uitgevoerd in 2008 en 2009. De kerkfabriek van Bunsbeek kocht een eenvoudige keramieken kruisweg ter vervanging van de vroegere houten kruisweg, waarvan 2 staties ontbraken. Op voorstel van Edmond Denruyter, voorzitter van de Heemkundige Kring van Glabbeek, werden de ex voto’s bewaard in deze kapel in het jaar 2021. De ex voto’s werden in twee groepen aan beide zijden van het altaar aan de muur bevestigd en beschermd met een plexiplaat. Op deze platen werd het logo van de HKG en een foto van de oude kapel gezet. Deze wijkkapel met torentje en klok boven de ingangsdeur, ligt in Boeslinter op de hoek van de Kapelstraat. De kapel is dagelijks open. Ze wordt elke morgen opengesloten en ’s avonds dichtgedaan door Marie-José Depré. Heel wat bezoekers maken daarvan gebruik om even te komen verpozen en te bidden. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken ter ere van Moeder Maria. Naast de kapel werd er tijdens de laatste restauratie van 2009 door de gemeente een grote zitbank geplaatst. Deze zitbank mag een echte ontmoetingsplaats genoemd worden. Regelmatig zitten er mensen samen om een babbeltje te doen.

Maandag 6 mei 2024, de eerste kruisdag, was er een eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Luc Thiry. Voor de viering werd het rozenhoedje voorgebeden door Bernadette Frantsen. Tijdens de viering brachten Avelien Vandenput en Liesbeth Van Hemelen twee prachtige Marialiederen. Na de viering, konden diegenen die dit wensten, de relikwie van Onze-Lieve-Vrouw vereren. Bij het verlaten van de kapel kregen alle aanwezigen een kaars om het licht van Moeder Maria mee naar huis te nemen. Het aantal aanwezigen gaf ons de boodschap om deze kruisdagen zeker in ere te houden, ook in de toekomst! Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, bid voor ons.

OP TOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL
do 09 mei '24

Te voet, met de fiets of met de auto op tocht naar Scherpenheuvel op zondagochtend 12 mei 2024….
Ga je mee?

VORMSELVIERINGEN 2024
wo 08 mei '24

Omdat dit jaar de Paasvakantie vroeg op het jaar viel, kregen de ouders van de vormelingen de kans te kiezen uit twee momenten. Als pastorale zone wilden we op deze manier tegemoet komen aan de reeds ingevulde agenda’s van onze gezinnen.

Het vormsel is de hernieuwing van de doopbelofte. Op zaterdag 13 april 2024 om 10.30 uur en op zaterdag 27 april 2024 om 12.30 uur vonden in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen-Glabbeek deze vormselvieringen plaats. De eerste dag voor 16 jongeren, het tweede moment voor 3 meisjes en jongens uit de parochies Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Op 13 april werd de eucharistieviering voorgegaan door de enthousiaste Vormheer priester/deken Luc Van Hilst samen met onze parochiepriester Luc Thiry. In de tweede vormselviering, op 27 april, ging priester Luc Thiry voor als Vormheer. Deze eervolle taak werd hem door het Bisdom gegeven.

Sinds september 2023 waren de catechisten Ingrid, Gert, Liesbeth en Marc op weg met deze boeiende en leergierige meisjes en jongens. De startbijeenkomst en startviering, een aantal samenkomsten op vrijdagavond, een bezoek aan het – aan Sint-Franciscus gewijde- museum ‘De Mindere’ in Sint-Truiden, een bezoek aan de bewoners van het WZC Den Boomgaard te Glabbeek, de Naamopgave en de Kruisoplegging, sterzingen voor het goede doel, een leerrijk bezoek aan de kapel op de Heinkensberg, …
Al deze activiteiten werden enthousiast bijgewoond, met als hoogtepunt het bezinningsweekend in februari, in Scherpenheuvel.

Tijdens de eerste vormselviering werden muzikale intermezzo’s verzorgd door vormelingen Hanne, Jana en Lina, in samenwerking met jeugdpastor Toni Berek en catechiste Liesbeth.

In de eigenlijke Vormselritus werd de vormelingen de handen opgelegd door Vormheer Luc, pastoor Luc, de catechisten en de aanwezigen. Daarna werden ze onze jongeren gevormd met het H. Chrisma, onlangs gezegend door onze bisschop in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Zoals olie alles doordringt en een onuitwisbaar teken achterlaat, zo wil Gods Geest ook ons doordringen en ons maken tot mensen die in warmte leven voor elkaar. Want olie geeft kracht, maakt soepel en houdt mensen in beweging. Olie wordt geperst uit de vrucht van de olijfboom, symbool van eeuwig leven. Meter en peter of andere naasten werden gevraagd om hun hand te leggen op de schouders van de vormeling. De handoplegging is door de eeuwen heen een teken van bescherming bieden, van bekommerd zijn om elkaar.

Dit was eveneens de belangrijkste boodschap die de Vormheren Luc Van Hilst en Luc Thiry aan iedereen mee gaf: liefde, zie mekaar graag!

Na de viering werden de kersvers gevormde meisjes en jongens beloond met een hartelijk applaus en een paar geschenkjes. Ze werden gefotografeerd en konden daarna gevierd worden in hun families. Proficiat aan de 19 jongeren, die door de hernieuwing van hun doopbelofte hopelijk de weg vinden naar een rijk-christelijk gevuld rijk -vol van Christus- gevuld leven, gesterkt door de Heilige Geest.

KRUISPROCESSIE
zo 05 mei '24

Kruisprocessie komende dinsdagavond… Van harte welkom.

Pagina's