Nieuws uit de parochie

MARIABEELD WEG VOOR RESTAURATIE
vr 16 november '18

F4275e47.jpgKerkgangers hebben het al gemerkt: het beeld van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte uit de kerk van Kapellen staat niet op haar vertrouwde plaats. Het beeld is namelijk enkele weken weg voor restauratie. We hopen dat we binnenkort het waardevolle beeld terug in ons midden mogen hebben.

MUZIEK EN POËZIE IN EN ROND KERK KAPELLEN OP ALLERHEILIGEN
do 15 november '18

F4275f47.JPG

Wie op Allerheiligen, vóór en na de vieringen in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, een bezoekje bracht aan het kerkhof van Kapellen werd daar verwelkomd met prachtige en sfeervolle muziek. Charis en Anthe Neyens uit Kersbeek toverden de mooiste melodieën uit hun violen. Steffi Cerulis en Rianne Wijnants bespeelden als geen ander hun dwarsfluiten.
Omwille van de regen moesten onze muzikanten bij momenten schuilen in het kerkportaal, maar ook daar klonk hun muziek hemels.
Voor heel wat mensen maakte de ingetogen en sfeervolle muziek hun wandeling over het kerkhof heel wat warmer en aangenamer. Velen waren aangenaam verrast.

F4275g47

Georges Jacquemijn bracht mooie gedichten van Marinus Vandenberg. Ook weer door de regen deed hij dat voor een aandachtig publiek in de kerk vóór de namiddagwake.

Bedankt Steffi, Rianne, Anthe, Charis en Georges!

GESCHENKJES VOOR KINDEREN DIE HET MINDER GOED HEBBEN
wo 14 november '18

cadeau-Inzameling speelgoed-

Binnenkort is de Sint in aantocht en daarna komen de feestdagen er ook aan. Cadeautjestijd dus! Ook de voorbije periode hebben de kinderen misschien al wat cadeautjes gekregen. Door al die overvloed vinden een aantal kinderen en ouders misschien dat zij één (of meerdere) stuk(ken) van hun speelgoed kunnen missen; zij mogen daar zelf een mooi cadeautje van maken.

Tijdens de viering van komende zondag (18/11) om 9.30 uur in de kerk van Kapellen worden deze pakjes afgegeven en ingezameld ten voordele van “Bezorgd om Mensen” van zuster Paula Jamers in Tienen. Het doel van B.O.M. is steun geven aan kansarmen uit de regio zonder onderscheid.
Meer info op www.bezorgdommensen.be

Enkele tips:
– Geen groot stuk speelgoed (mensen die het financieel niet breed hebben, hebben geen groot huis). Bij voorkeur (onbeschadigde) leesboekjes en puzzels;
– Pak het cadeautje ook in alsjeblieft en schrijf op het inpakpapier wat erin zit en voor welke “groep” het bestemd is: bvb. “jongen 5 jaar” of “meisje 12 jaar”.

Een initiatief van de Vormselcatechisten Erika, Ingrid, Gilbert, Gert en priester Luc

VLAAMSE SUBSIDIES VOOR OPMAAK BEHEERSPLANNEN KERKEN BUNSBEEK EN ZUURBEMDE
wo 14 november '18

In augustus ’18 stelden het Centraal Kerkbestuur Glabbeek en het gemeentebestuur een architectenbureau aan om de beheersplannen op te stellen in het kader van de toekomstige restauratie van de beschermde Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek en de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde.

Begin november ’18 keurde het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed een premie goed voor de opmaak van deze beheersplannen. Hiermee wordt 80% van de kostprijs van deze beheersplannen betaald: Bunsbeek krijgt 6.320 euro toegewezen, Zuurbemde 7.040 euro.

Eind november zullen de beheersplannen klaar zijn en ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed en staan we weer een stap dichterbij de restauratie van de kerken van Bunsbeek en Zuurbemde.

Wat is een beheersplan?
Dit plan is een voorwaarde om de maximale overheidssubsidiëring voor restauratie van een beschermde kerk te ontvangen. Dit plan geeft een beeld van de maatregelen die binnen een termijn van 20 jaar genomen moeten worden om het monument goed te beheren en te behouden voor de toekomst.

SMULLEN MET SAMANA GLABBEEK-ZUURBEMDE
di 13 november '18

Zondag 11 november ’18 ging de jaarlijkse pannenkoeken-, oliebollen- en ijsjesnamiddag van Samana (Ziekenzorg) Glabbeek en Zuurbemde door in zaal Glazuur. Het was weer een geslaagde activiteit ten voordele van de ledenwerking.
Dank aan de aanwezigen en aan de medewerkers!

11 november
ma 12 november '18

Zondag 11 november 2018 – 32ste zondag door het jaar (jaar B)

Vorige week las ik een interview met de woordvoerder van “Uitvaartunie Vlaanderen”, een boomende miljoenen-business waarvan je rustig mag aannemen dat hun visie gebaseerd is op ernstig onderzoek. Het ging over het feit dat mensen steeds vaker kiezen voor een afscheid “met weinig volk in intieme kring”. “Het is eigen aan onze tijd”, zei de man. “Als het einde nadert komt sterk naar voren wie echt belangrijk is in je leven. En dat zijn zeker niet de pseudovrienden op de sociale media”. Nu weten we al langer dat vele mensen in onze tijd, ondanks alle lawaai en blingbling, ondanks zenuwslopende communicatiemiddelen, meer en meer vereenzamen.
Maar toch troffen me vooral die woorden: “Pseudovrienden van de sociale media”. Er is al vaker op gewezen dat wij ons aan al die vele vrienden in de sociale media niet laten kennen zoals wij zijn, maar zoals we zouden willen dat die anderen ons zien.

Politiek correct
Is dan alles bij ons “fake” geworden? Dit woordje “fake” is ook iets van deze tijd. Het kwam vooral in zwang door het veelvuldig gebruik dat de huidige Amerikaanse president ervan maakt. En dan heeft hij het over de pers, die onjuiste informatie zou verstrekken. En hoewel deze bejubelde staatsman zelf een ietwat zorgelijke relatie heeft met de waarheid, heeft hij hier toch een punt: onze pers is in ieder geval veel minder objectief en onvooringenomen dan ze beweert te zijn. Eén van de dogma’s die ze huldigt is de “politieke correctheid”, d.w.z. je hoffelijk en zelfs vergoelijkend gedragen t.o.v. mensen die “anders” zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een andere huidskleur, voor homo’s en voor moslims. Maar dat geldt blijkbaar dan weer veel minder voor katholieken. En dat kan dus niet. Als je een hoffelijk, begrijpend en verdraagzaam persoon bent, dan ben je dat tegenover iedereen. Je kan niet verdraagzaam en hoffelijk zijn t.a.v. de enen en denigrerend en rancuneus doen t.o.v. de anderen. Tenzij die anderen een reëel gevaar betekenen. Maar ik denk niet dat katholieken de democratie om zeep willen, om ze te vervangen door een systeem waarin de kardinaal eerste minister is en de Bijbel de Belgische wetgeving vervangt. Dat “politiek-correcte” is dus toch ook niet zó correct als het lijkt.

Eerlijk
Wij dachten dat, nadat wij hebben afgerekend met de Victoriaanse preutsheid en nu leven in een tijd dat naakt moeilijk nóg bloter kan, dat wij daarmee ook de schijn en de hypocrisie voor een groot stuk aan de deur hadden gezet. Maar dat blijkt toch maar een vrome wens geweest te zijn. Het ophouden van de schijn is in onze samenleving nog altijd één van de drukst beoefende sporten. En je vindt dat verschijnsel dan natuurlijk ook terug in de politiek. Neem nu, bijvoorbeeld, de weigering van Polen en Hongarije om stromen vluchtelingen op te nemen uit angst hun eigenheid te verliezen en over 20 jaar vreemdeling in eigen land te zijn. Europa vindt dat niet kunnen en verkettert de Polen en de Hongaren. Maar ondertussen betaalt datzelfde Europa treinenvol geld aan Turkije om de vluchtelingen buiten de Europese grenzen te houden . . .
De heer Trump, die zegt tenminste vlakaf dat de eigen Amerikaanse belangen het enige is wat hem interesseert. Dat was natuurlijk ook het geval bij zijn christelijke voorgangers. Maar die verpakten dat altijd in hun ijver om de idealen van de Verlichting in heel de wereld ingang te doen vinden. En ze voerden daar ook oorlogen voor. Je moet natuurlijk niet pleiten voor het soort onbehouwen arrogantie van de huidige Amerikaanse president; maar kan beschaafd én eerlijk dan echt niet samengaan?

Conformisme
Vandaag herdenken wij dat 100 jaar geleden een einde kwam aan de “Groote oorlog”. Daarmee kwam meteen ook een einde aan een wereld van absolutistische vorsten en keizers, een wereld waarin vorm en schijn en holle retoriek een zeer voorname plaats innamen. Die eerste wereldoorlog, die eigenlijk één gruwelijke en onzinnige slachtpartij was, heeft een vernietigende slag toegebracht aan het geloof van mensen in welke vorm van gezag dan ook. Het onvoorwaardelijk geloof in de goede bedoelingen van het gezag is daarmee in Europa voorgoed uit het hart van de mensen gebrand. Maar de drang naar het ophouden van de schijn is gebleven, is ook merkbaar bij de meest gewone mensen. Een voorbeeld. Nu genieten in onze huidige samenleving blijkbaar verplicht geworden is, komen mensen op tv alleen nog vertellen hoezeer ze van alles genieten. “We hebben genoten! Dat was genieten! Daar zullen we van genieten!”, roepen ze uit. Omdat dit van hen verwacht wordt. En zelfs kinderen doen dat. Telkens als er een pretpark geopend wordt of een tentoonstelling of zelfs een nieuwe school en dat komt op tv, dan vindt elk kind dat fantastisch of super of keileuk. En misschien is dat voor velen ook zo. Maar ik zou veel geld geven (moest ik dat hebben) als er eens zo’n gezonde onbekommerde knul zou zeggen dat hij het allemaal maar niks vond en dat hij liever was gaan voetballen.

En wij?
Wij kunnen niet veel doen aan de grote conflicten in de wereld. Maar wij kunnen wel beginnen bij onszelf. Met het vaste voornemen te maken op een beschaafde manier altijd eerlijk te zijn.
Schijn en hypocrisie vergemakkelijken conflicten en oorlogen. Zowel tussen individuen als tussen landen. Laat ons beginnen met te werken aan onszelf.

HERDENKING 100 JAAR EINDE WO I
ma 12 november '18

Op zondag 11 november ’18 werd ook in Glabbeek het einde van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden herdacht. Na de bloemenhulde aan alle herdenkingsmomenten vond een herdenkingsviering plaats in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde. Voorganger was diaken Omer Laermans. De viering werd muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Crescendo.

GLABBEEKSE KLOKKEN LUIDEN VOOR 100 JAAR WAPENSTILSTAND OP 11/11 OM 11 UUR
za 10 november '18

F4275k38De zes Glabbeekse parochies (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) nemen deel aan het initiatief om op zondag 11 november 2018 om 11 uur alle kerkklokken te luiden ter gelegenheid van honderd jaar wapenstilstand Wereldoorlog I.

PAROCHIEBLAD GLABBEEK
wo 07 november '18

AbothemaEen netwerk van lokale correspondenten brengen het nieuws van de zes Glabbeekse parochies. Wat mensen drijft en bekommert, wat hen inspireert en bijeenbrengt, wat het dagelijkse leven kleur geeft, is voor jou elke week opnieuw nieuws. Maar ook de praktische informatie over vieringen, verenigingen en organisaties en buurtgroepen, … zijn voor jou onontbeerlijke informatie.

Je kan een abonnement nemen door overschrijving van 37,50 euro op rekeningnummer BE06 9791 5622 0222 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2019 parochieblad”.

SINT-HUBERTUSVIERING MET BROOD- EN HONDENWIJDING
ma 05 november '18

Sint-Hubertus (655-727) wordt gevierd op 3 november. Bij de aanvang van de eucharistieviering op zondag 4 november om 9.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk wijdde priester Luc het brood, daarna ging de eucharistieviering verder. Na de eucharistieviering konden de honden en hun baasjes allemaal de kerk binnen komen. Een jarenlange traditie, maar het blijft verrassend om de kerk in Kapellen te zien vollopen met honden, van zeer klein tot zeer groot, in toom gehouden door hun fiere baasjes.
Ook dit jaar weer was de Glabbeekse Hondenschool heel sterk vertegenwoordigd, maar ook heel wat andere mensen kwamen met hun trouwe huisgenoot naar de wijding.
Mensen en dieren werden eerst gezamenlijk gewijd. Nadien mocht iedereen individueel naar voor komen om al kwispelend door de kwispel nat gemaakt te worden en daar maakte iedereen graag gebruik van. Menig hond trok zich even achteruit en een aantal brillen moesten afgedroogd worden. Je samen met je hond kunnen laten besprenkelen met gewijd water is toch iets bijzonder…
Na de wijding was voor elke hond een gewijd snoepje voorzien door de hondenschool. Met een lange wandeling doorheen het dorp sluiten zij dit gebeuren af.

Pagina's