Nieuws uit de parochie

Het echte wonder
do 29 juli '21

Zondag 25 juli 2021, Zeventiende zondag door het jaar (jaar B)

Het evangelieverhaal over de Broodvermenigvuldiging is één van de meest tot de verbeelding sprekende verslagen van het hele Nieuwe Testament.
Ongetwijfeld omdat het over een gebeuren gaat dat uitgesproken magisch aandoet. Het lijkt een soort toveren dat Jezus hier doet: van 5 broden en
2 vissen geeft Hij 5000 mensen te eten. De voorraad wordt uitgedeeld, maar de vis raakt niet op en de korf met het brood raakt niet leeg. En zoiets intrigeert ons in hoge mate.
Al van in de oertijd kijken mensen gefascineerd naar goocheltrucs en worden ze (maar wat graag) bij de neus genomen door handige jongens die met toverkunsten hun publiek verbazen.

Spel
Maar toveren bestaat in werkelijkheid alleen in onze verbeelding. En een goocheltruc is inderdaad ook niet meer dan een truc.
Soms, maar niet altijd, wordt het aangewend voor geldelijk gewin.
Reclame, bijvoorbeeld, zit in die sfeer. Bovendien belooft reclame alleen maar wonderbaarlijke ervaringen, maar je ziet daar meestal weinig van als je erop ingaat.
Meestal echter is goochelen en toveren louter onschuldig spel en ontspanning.
Maar altijd wordt daarbij de focus helemaal gelegd op diegene die de act opvoert. Alle aandacht, bewondering, respect en sympathie gaan naar diegene die het wonder verricht.
De mensen die het publiek uitmaken kennen dan wel de sensatie van de verwondering. Maar je kan moeilijk beweren dat iemand van hen er ook echt beter van wordt. Diegene die voor het wonder zorgt wel.

Politici
Ik moet nu denken aan een aantal politici uit mijn jeugd. Politici zijn ook een soort tovenaars. Zeker al in het beloven van een heerlijke toekomst en van wonderbaarlijke verwezenlijkingen. Vaak traden ze (vroeger meer dan nu) ook op als sponsors. En werkten ze zichzelf in de belangstelling met het bekostigen van recepties en koffietafels, soms zelf van heuse pensenkermissen. (Iemand uit het Brusselse is op die manier zelfs ooit eerste minister geworden).
Nu heeft volgens mij iedereen het recht om een eigen kleur te geven aan het begrijpen van een evangelietekst. Maar je kan Jezus onmogelijk in de rij van dat soort mensen zetten. Als iemand die iets opzienbarends doet om de aandacht helemaal naar zich toe te trekken en daar persoonlijk voordeel uit te halen.
Er staat zelfs in de tekst dat Jezus wegvlucht als Hij begrijpt dat de mensen hem misschien wel tot koning willen uitroepen omdat ze iemand die voor gratis eten zorgt wel zien zitten.
Als Jezus een wonder doet is dat altijd om mensen recht te trekken en te bevrijden. En om ons ertoe aan te zetten hetzelfde te doen.

Probleem
En precies daarom denk ik dat we hier moeten afstappen van de letterlijke interpretatie van de tekst. Ik zal wel de laatste zijn om bij elk evangelieverhaal onmiddellijk op zoek te gaan naar de “symboliek” en elke letterlijke aanname op voorhand af te wijzen.
Maar in dit geval ben ik er zeker van dat dit aangewezen is.
Omdat wat Jezus doet oneindig veel wonderbaarlijker is dan het “toveren” van eten voor 5000 mensen uit een mandje met enkele broden en vissen.
Laat ons even terugkeren naar het verhaal. Op een bepaald ogenblik heeft een grote menigte van duizenden mensen zich rond Jezus verzameld om naar zijn woorden te luisteren. Dat luisteren was in die tijd—zonder micro’s—niet echt een probleem. Tussen de menigte stonden talrijke medewerkers, die de woorden letterlijk doorgeven tot in de achterste gelederen. Er is echter een ander probleem: ze bevinden zich op een eenzame plaats en er is geen catering voorzien. En ook geen sponsor die bij wijze van reclamestunt ervoor zorgt dat al die mensen in geen tijd een lunchpakketje toegestopt krijgen. Wat natuurlijk ook een formidabel wonder zou zijn.

Mirakel
Wat Jezus doet is echter veel spectaculairder dan dat.
En het mirakel, want dat is het, begint bij een jongen die een paar broodjes en visjes bij zich heeft, en die zijn voorraadje afgeeft om het te delen met anderen.
Het vervolg laat zich raden.
De unieke persoonlijkheid van Jezus en zijn van liefde vervulde hart dat doorklinkt in al zijn woorden, brengen uiteindelijk alle aanwezigen ertoe om alles wat ze bijhebben en aanvankelijk angstvallig voor zichzelf wilden houden, te delen met allen.
En dan blijkt dat er probleemloos genoeg is voor iedereen.
En dat zou ook vandaag zo kunnen gaan.
Er is genoeg rijkdom op onze aarde. En toch leven zoveel miljoenen mensen in armoede en sterven ontelbaar velen van honger.
Officieel vinden wij dat verschrikkelijk en spreken wij afkeurend over de superrijken. Maar anderzijds -kijk naar pers en televisie- fascineren die rijken ons, willen we alles over hen weten.
Heimelijk bewonderen wij hen, spiegelen wij ons aan hen.
Er is iets mis met onze wereld.
Wij missen Jezus.

Nood aan rust
do 29 juli '21

Zondag 18 juli 2021, Zestiende zondag door het jaar (jaar B)

Vorige week zagen we dat wij bij de broodnodige evangelisatie-inspanningen vooral beroep zullen moeten doen op het potentieel aan geloof in onze eigen gemeenschap.
Dat we niet te vlug en zeker niet uitsluitend alles moeten verwachten van knappe sprekers en geleerde uiteenzettingen. Maar dat wij op de eerste plaats onze verwachtingen moeten richten op mensen in onze onmiddellijke omgeving, gelovigen uit onze eigen gemeenschap. Ouders, leerkrachten, catechisten, overtuigde jongeren en wijze ouderen.

Gefascineerd
Geloven is hier belangrijker dan boekenwijsheid.
Want alleen mensen die zelf geloven, kunnen het geloof doorgeven.
Natuurlijk is ook kennis van het geloof belangrijk.
Je kan niet zomaar, onder de vlag van het christendom, je eigen privé-geloofjes doorgeven. Wie met geloofsoverdracht bezig is, dient ook open te staan voor vorming en het opdoen van nieuwe inzichten.
Maar de allereerste voorwaarde is dat je zelf gefascineerd bent door het geloof.
Dat je zelf zoekt naar verdieping. Dat het geloof ook voor jezelf een “ queeste” is, een zoeken om God steeds meer op het spoor te komen. Om steeds dichter bij Hem te komen. Om steeds beter te begrijpen wat Hij van je wil.
En dat je ook probeert in je eigen leven, met vallen en opstaan, daaraan te voldoen.
Je moet er dus echt mee bezig zijn. En niet alleen 1 keer per week, tijdens de Mis. Het geloof moet iets zijn dat je echt boeit. Iets dat je niet gerust laat.

Rust nemen
En dat is in deze hectische tijd niet simpel. Hectisch inderdaad. Want zelfs in de onzalige coronaperiode kenden wij weinig rust.
We waren dan misschien wel meer eenzaam maar we hadden daarom nog geen rust.
En het feit dat werk en vergaderingen nu doorgingen via de computer was geen garantie voor rust en geestelijk welbehagen.
Omdat wij, ook tijdens de coronatijd, via tv, Facebook en wat weet ik allemaal nog altijd op 1 dag meer beelden en meningen te verwerken kregen dan een middeleeuwer tijdens zijn ganse leven.
Vandaag brengt het evangelie ons een heel gewoon, bijna huiselijk tafereel.
De leerlingen komen terug van een zending en Jezus toont zijn waardering voor hun inzet door hen uit te nodigen wat rust te nemen.
Op het eerste gezicht toont Hij zich hier een erg hedendaags aandoende werkgever.
Een baas die doorheeft dat de mensen die je in dienst hebt veel beter presteren als je hen menselijk behandelt.
En het zal best wel zo zijn dat Jezus zijn apostelen regelmatig wat “vakantie” gunde: uitrusten, wat uitgebreider eten dan gewoonlijk, waarschijnlijk ook wat meer contact met hun familie enz.

Genieten
Maar er is ook nog wat anders. Iets dat ik eerst niet wist maar wat ik nu gelezen heb: als Jezus zijn mensen uitnodigt om wat rust te nemen dan gebruikt Hij daarvoor hetzelfde woord dat gebruikt wordt om de Sabbat aan te duiden.
Het gaat dus inderdaad over “uitrusten” (je mocht op Sabbat maar heel weinig doen).
Maar dat uitrusten stond helemaal in het teken van werken aan je relatie met God.
Als Jezus het heeft over rust nemen dan bedoelt Hij dus nog wat anders dan lekker lang uitslapen en uitgebreid eten en drinken en onszelf verwennen. Dan heeft Hij het duidelijk niet alleen over het genieten van wat wij tegenwoordig aanduiden met het nemen van quality time voor onszelf.
Dan bedoelt Hij ook nog iets helemaal anders.
Ik moet nu ineens denken aan mijn hebbelijkheid, al van in mijn jeugd, om mezelf te verwennen met zoetigheid. Alles wat te maken heeft met suiker: taart, wafels en vooral chocolade. En als ik er mij aan begeef, mag het ook altijd “ietsje meer zijn”. Suiker is een genotsmiddel.

Drugs
Er is niks mis met genot en ook niet met genotsmiddelen. Wij zijn geen boeddhisten. Wij geloven dat je de Schepper eert met te genieten van de goeie dingen des levens.
Maar wanneer dat genieten iets dwangmatigs wordt is het middel een drug geworden.
En van drugs is geweten dat ze geen geluk schenken, alleen maar waan en schijn.
Dat ze je dus juist beletten om echt gelukkig te zijn.
Pas toen ik, vooral omwille van overgewicht, radicaal mijn suikerverbruik terugdrong, merkte ik, totaal onverwacht, dat ik veel minder last had van donkere gedachten, opvliegendheid, kwaadheid. M.a.w. je neemt genotsmiddelen om je goed te voelen, omwille van het kortstondig gevoel van welbehagen.

Duurzaam
Maar in feite beletten ze je juist om echt en duurzaam gelukkig te zijn.
Wat Jezus ons zegt is, rust wat uit, stap al eens af van de mallemolen van rusteloos consumeren en jezelf verwennen.
En kom tot rust in de tuin waar je wandelt naast God. En waar je leert dat de zin van je leven en echt en diep geluk te vinden zijn, niet in het alles naar je toehalen maar juist in het je geven aan anderen.

DRUKKE DOOPWEKEN IN HET VERSCHIET IN GLABBEEKSE KERKEN
ma 26 juli '21

De voorbije weken werden Odin, Alfred, Lucie, Felix, Viktor en Ellie gedoopt in onze kerken. Op dit moment staan er de komende weken nog twaalf andere doopplechtigheden gepland in onze kerken. Heerlijk jong leven!

Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods liefde en bescherming. Ze beloven hun dochter of zoon Jezus te leren kennen en haar of hem een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel wordt hun kind opgenomen in een grote, wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Het doopsel is de eerste stap die van een mens een christen maakt en die ons binnenleidt in het christelijk geloof.

Wil je meer weten over dopen? Kijk dan gerust eens op www.gezinspastoraal.be/page/doopsel

Willen jullie je kind laten dopen in één van onze Glabbeekse kerken, neem dan contact met Gert Janssens, 0474 / 72 14 82 (tel. en Whatsapp) of via gert.janssens@kerkglabbeek.be

VOORBEREIDINGEN VORMSEL 2022 GESTART
zo 25 juli '21

Het catechesejaar 2021-2022 gaat in oktober van start, maar nu reeds wordt er gewerkt aan de voorbereiding ervan. We voorzien enkele nieuwe accenten. Er werden ook nog heel wat afspraken gemaakt voor het Vormsel 2021.
Onlangs trokken pastoor Luc en de catechisten (begeleiders) Erika, Ingrid, Sarah en Gert voor een werkvergadering naar de inspirerende omgeving van de Abdij van Tongerlo. Ook jongerenpastor Toni was erbij. Er werd een ganse namiddag vlijtig gewerkt om af te sluiten met een lekkere maaltijd.

Noteer alvast volgende data:
– infomoment op dinsdagavond 21 september ’21 in zaal Glazuur (uitnodiging volgt later);
– Heilig Vormsel (voor de kinderen geboren in 2010) op zaterdag 30 april 2022.

Interesse om komend jaar mee te werken aan de begeleiding van 11/12-jarigen? Geef een seintje op 0474 / 72 14 82 of gert.janssens@kerkglabbeek.be

WERELDDAG GROOTOUDERS EN SENIOREN
zo 25 juli '21

Vandaag, zondag 25 juli ’21, viert de Kerk de Werelddag voor grootouders en senioren.

DAG VAN NATIONALE ROUW: GLABBEEKSE KERKKLOKKEN LUIDEN VANMIDDAG
di 20 juli '21

Er is een dag van nationale rouw afgekondigd op dinsdag 20 juli ’21 naar aanleiding van de overstromingen die ons land getroffen hebben. Een moment om stil te staan bij het grote menselijke verlies, maar ook bij de vele blijken van solidariteit, nabijheid en verbondenheid.

De vlaggen in ons land worden halfstok gehangen. Om 12 uur zullen de sirenes van hulp- en interventiediensten loeien gedurende één minuut en om 12.01 uur houden we in het ganse land een minuut stilte.

De Glabbeekse kerken (Attenrode, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) nemen deel aan het initiatief om vandaag om 12.05 uur de kerkklokken te luiden. De vlag aan de Pastorie Glabbeek werd ook halfstok gehangen.
(De klokken van de kerk van Bunsbeek luiden niet, omwille van de werkzaamheden aan de toren.)

MET DE VORMELINGEN OP TOCHT NAAR MARIA OP DE HEINKENSBERG
zo 18 juli '21

Zoals u hier eerder kon lezen trokken de vormelingen op zaterdag 29 mei ’21 op tocht naar Onze-Lieve-Vrouw in de kapel van de Heinkensberg. Het werd een zonovergoten voettocht vol gebed. Groepje twee werd mee begeleid door jongerenpastor Toni Berek. Hij maakte volgende videobeelden: https://youtu.be/f9hchCVze24

INZAMELINGSACTIE N.A.V. DE OVERSTROMINGEN
vr 16 juli '21

Naar aanleiding van de zware wateroverlast die ons land treft, start de gemeente Glabbeek met een inzamelingsactie voor de getroffen mensen.
Onderstaande zaken kunnen binnengebracht worden aan de achterkant van Hangaar 44:

  • Kinderkleding en schoenen
  • Kleding voor volwassenen, schoenen, leesbrillen
  • Handdoeken, washandjes
  • Beddengoed (dekens, lakens)
  • Speelgoed
  • Dierenvoeding
  • Voeding in blik en brik
  • Borden, bestek, glazen, mokken
  • Tandpasta, tandenborstels, zeep

Opgelet: gelieve enkel producten binnen te brengen die in goede staat zijn en die niet vervallen zijn.
Gelieve een afspraak te maken voor levering bij schepen van welzijn, Hilde Holsbeeks op het nummer 0476 34 54 82.

Inzamelmomenten:
Vrijdag 16/07: 13 – 17 uur
Zaterdag 17/07: 10 – 16 uur
Zondag 18/07: 10 – 16 uur
Maandag 19/07: 18 – 20 uur

Pagina's