Nieuws uit de parochie

OVERLIJDEN ARSEEN DE COSTER – ZUURBEMDE
wo 03 april '24

Op 31 maart ’24, Pasen, overleed Arseen De Coster op 92-jarige leeftijd. We nemen op zaterdag 6 april 2024 om 10.30 uur gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Arseen?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/31-maart-2024-arseen-de-coster/

ZALIG PASEN
zo 31 maart '24

Christus is verrezen! Waarlijk, Hij is verrezen!
De pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek wenst u van harte een Zalig Pasen!

DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN VANAVOND NAAR ROME!
do 28 maart '24

Vandaag -Witte Donderdag- vertrekken de klokken van onze zes kerken naar Rome en keren zondag -Pasen- terug. Omstreeks 18.15 uur worden de klokken voor de laatste keer geluid en zal er tot Stille Zaterdagavond in de Glabbeekse parochies en daarbuiten geen kerkklok meer te horen zijn. Volgens de legende verlaten de kerkklokken op Witte Donderdag de kerktoren en vliegen ze naar Rome tijdens de mis. De klokken krijgen miraculeus vleugels en vliegen hoog boven de wolken. In Rome halen ze chocolade-eitjes op en vliegen ze terug naar hun kerktorens, waar ze de eieren in tuinen en parken laten vallen. Dus, niet de paashaas, maar vliegende klokken verstoppen eieren met Pasen.

OVERLIJDEN MARIE-LOUISE COENEN
wo 27 maart '24

Op 25 maart ’24 overleed Marie-Louise “Wiske” Coenen op 85-jarige leeftijd. We nemen op woensdag 3 april 2024 om 10.30 uur gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Marie-Louise?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/25-03-2024/marie-louise-wiske-coenen

OVERLIJDEN PAUL TWEEPENNINCKX
ma 25 maart '24

Op 23 maart ’24 overleed Paul Tweepenninckx op 70-jarige leeftijd. We nemen op dinsdag 2 april 2024 om 10.30 uur gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Paul?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/23-maart-2024-paul-tweepenninckx/

HET VERHAAL VAN DE APOSTEL JUDAS GEBRACHT TIJDENS VOORSTELLING
do 21 maart '24

Judas Iskariot, één van de meest controversiële personages in de christelijke geschiedenis. Zijn naam roept automatisch vragen op over verraad, geloof en menselijke relaties. En toch kwamen er op zaterdag 16 maart ’24 heel wat mensen naar onze zondagskerk om naar zijn verhaal te kijken en te luisteren.

Luc Devisscher ging die avond letterlijk en figuurlijk in de schoenen van Judas staan tijdens de opvoering van het woordtheater ‘Judas Iskariot, Apostel van Jezus’. Hij deed dat samen met mensen uit onze pastorale zone en uit de drie Glabbeekse toneelverenigingen (BOK, De Muiletrekkers en TAW) en met prachtige aangrijpende muzikale omkadering.

De voorstelling introduceerde ons niet alleen in het leven van Judas Iskariot, maar ook in dat van een aantal andere figuren die hierbij betrokken waren. Zo ontmoetten we Jezus, de vrouw met het albasten flesje, figuren als de hogepriester en schriftgeleerden en een menigte van oproerkraaiers.

In deze vastentijd, toch een periode van bezinning en reflectie, hebben al deze mensen geprobeerd om de complexe figuur van Judas en de thema’s van verraad, berouw en vergeving op een diepgaande manier te verkennen en vorm te geven. Elke aanwezige, gelovig, twijfelend of ongelovig, kon leren uit dit verhaal. Het was vooral een uitnodiging tot zelfreflectie en meer begrip voor elkaar, zeker in deze periode naar Pasen toe. Want zit Judas niet een klein beetje in elk van ons? Dat alles nodigde uit tot napraten over geloof, over menselijk gedrag, over goed en kwaad…

De samenwerking in aanloop naar deze voorstelling en de uiteindelijke opvoering heeft ons als gemeenschap dichter bij elkaar gebracht, een niet te onderschatten nevenwerking van het geheel. En daarvoor willen we, als pastorale zone, al die mensen bedanken die hier hun schouders onder hebben gezet. Alle acteurs, muzikanten, de dames van de kleding, de lady’s van de catering, de mannen van het decor en de belichting, de helpers achter de schermen, de leden van de werkgroep Evangelisatie en zoveel mensen die spontaan aanboden om te helpen… Dikke merci, jullie krijgen onze grootste dank. De samenwerking was ‘TOP’.

En vooral een grote dankjewel aan Luc Devisscher, die met kennis van zaken en veel geduld iedereen regisseerde en zelf op een meesterlijke manier gestalte gaf aan ‘Judas Iskariot, apostel van Jezus’.

OVERLIJDEN LUCIENNE MILIAUX – BUNSBEEK
wo 20 maart '24

Op 16 maart ’24 overleed Lucienne Miliaux op 93-jarige leeftijd. We nemen op zaterdag 23 maart 2024 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Lucienne?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/16-maart-2024-lucienne-miliaux/

NAAMDAG PATROONHEILIGE BELGIE
di 19 maart '24

De heilige Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Hij wordt aanroepen als patroon van de vaders, maagden, religieuze communiteiten, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden. Maar hij is ook de patroonheilige van België en vandaag, 19 maart, vieren we zijn naamfeest.

Onze paus Franciscus zei onlangs dit: “Ik heb een grote liefde voor Sint-Jozef. Als ik een probleem of een moeilijkheid heb, dan schrijf ik een klein briefje en plaats dit onder het Sint-Jozefbeeld zodat hij er een nacht kan over dromen. Ik vraag hem met andere woorden: bid voor dit probleem.”

Bid jij ook even mee?

Heilige Jozef,
bewaarder van het Heilige Huisgezin,
bescherm ons gezin.

Verwijder van ons alle besmetting
van dwaling en zedenbederf.
Sta ons genadig bij in de strijd
tegen het kwaad.

Geef ons de moed om iedere dag opnieuw
onze plichten te vervullen
en de wil van God te volbrengen.

Weerhoud onze tong
van onwaarheid en kwetsende woorden.
Verlicht ons verstand als we beslissingen nemen.
Sterk ons in tegenspoed en ontmoediging.

Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds
wederzijds vertrouwen en
verdraagzaamheid zouden heersen.

Keer alle gevaar naar ziel en lichaam van ons af:
aan huis, bij de arbeid en op de baan.

En moge tenslotte God
steeds de ereplaats bekleden
in ons gezin en in onze harten.

Heilige Jozef, onze beschermer, bid voor ons!

PALMZONDAG
ma 18 maart '24

Zondag (24/03) om 9.30 uur vieren we Palmzondag in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.

Pagina's