Nieuws uit de parochie

MOEDER EN DOCHTER LOPEN VOOR HET GOEDE DOEL
di 06 februari '18

F4275a07.jpgNa meer dan 1 jaar trainen, waren Chris Nys & dochter Tineke Cappellen beter in vorm voor de Eindejaarscorrida van Leuven dan in 2016. De Eindejaarscorrida ging door op Oudejaarsdag 2017. Deze keer geen blessures meer, dus ze gingen voluit voor de 4 km!
Ze sprokkelden heel wat centjes bijeen voor Welzijnszorg (Samen Tegen Armoede), de organisatie die zich inzet om armoede in ons land weg te werken. Ook zus en tante, Irma Nys, liep mee en samen haalden ze 637 euro op in de strijd tegen armoede.

Een dikke PROFICIAT aan onze sportievelingen en een DANKJEWEL aan ieder die hen sponsorde en een bijdrage stortte!

Meer kan je lezen in het parochieblad van 14/02…

INZAMELEN PALMTAKJES
di 06 februari '18

PalmtakjesDe veertigdagentijd komt in zicht. Op (as-)woensdag 14 februari begint die met gebed en het opleggen van as. De as die op aswoensdag wordt gebruikt wordt gemaakt van de palmtakjes van vorig jaar (Palmzondag). In de kerk van Kapellen zal op zondag 11 februari een mand staan om uw palmtakjes van 2017 in te zamelen.

ASWOENSDAG
ma 05 februari '18

Welkom op de Aswoensdagviering op woensdagavond 14/02/2018…affiche

LICHTMIS
do 01 februari '18

pexels-photo-315708Morgen (2/02) vieren we in de kerk van Kapellen (en in de rest van de wereldwijde Kerk) ‘Maria-Lichtmis’. Maar wat is dat precies? En waarom komen er pannenkoeken aan te pas?

Daarover en meer lees je op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/waarom-we-op-maria-lichtmis-pannenkoeken-eten-en-andere-weetjes

SINT-BRIGIDA IN DE BLOEMETJES GEZET
do 01 februari '18

f4275c05-customOp 1 februari vieren we de feest van Sint-Brigida (Bridget van Kildare). Mogelijk hebt u nog nooit van deze heilige gehoord, maar misschien heeft u haar onbewust al eens gezien. Sint-Brigida staat namelijk afgebeeld bovenaan de voorgevel van het gemeentehuis van Glabbeek: het beeld draagt een boek, abdisstaf, aureool, paternoster en heeft een rund aan haar voeten. Het beeld is van de hand van Alfons Stels uit Bunsbeek. Van 1901 tot en met 1974 was het gemeentehuis “de Hagelandsche Stoommelkerij Sint-Brigida S.V., Glabbeek”.

Sint-Brigida (rond 453 geboren) was uit Ierland afkomstig en van adellijke afkomst.
Ze werkte op de boerderij waar ze volgens de legende “een dag alle boter en melk aan de armen schonk“. Ze bad na het werk en er kwam een overvloed van boter en melk. Brigida stichtte het klooster van Kildare en men noemt ze de “Maria van Ierland “. Ze overleed in 524.

Ze is patrones van de boerenmeiden en wordt aanroepen tegen veeziekten, voor hulp aan noodlijdenden, ter bescherming van barende en zogende moeders, voor het behoud van een goede naam (vroeger).
Zij is o.a. patrones van Ierland en van Kildare. Daarnaast van landbouwers en melkboeren; van buitenechtelijke kinderen, kraamvrouwen, pasgeboren baby’s, vroedvrouwen en zieke kinderen; van helers en kwakzalvers; van dichters en geleerden; van smeden en van vluchtelingen.
Zij is beschermheilige van gevogelte, in het bijzonder ganzen en eenden, paarden en koeien.
Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen oogkwalen, ongeluk en pech, vervolging en tegen ziekten onder het vee.

Meer over deze heilige op www.heiligen.net/heiligen/02/01/02-01-0525-bridget.php

Demonen
di 30 januari '18

Zondag 28 januari 2018, 4de zondag door het kerkelijk jaar B

“De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de Schriftgeleerden, maar als iemand met gezag”. En de reden van dat gezag en van de indruk die Jezus maakte was denk ik niet zozeer zijn talent als redenaar, dan wel het feit dat Hij sprak in zijn eigen naam. Anders dan profeten, priesters en Schriftgeleerden, die altijd spreken namens God, heeft Jezus het over: “Maar ik zeg u” als Hij Gods wil uitlegt. En geconfronteerd met de man die bezeten is, start Hij geen ritueel of adviseert Hij de mensen niet om te bidden. Maar Hij geeft de onreine geest het bevel de man te verlaten. Het is de houding van de Man die later de adembenemende uitspraken zal doen: “Wie mij ziet, ziet de Vader” en “Ik en de Vader, wij zijn één”. Het is een houding, het zijn uitspraken die Hem aan het kruis zullen brengen. Jezus wil dat we kiezen. Ofwel verklaren we hem voor gek, ofwel geloven we inderdaad dat in Hem, een mens, Godzelf spreekt en handelt. Een andere mogelijkheid laat Hij ons niet.

Bevrijd
Het is duidelijk dat Jezus een buitengewone indruk maakte op zijn tijdgenoten. Zowel in zijn spreken als in zijn handelen. Omdat Hij oneindig veel meer was dan de zoveelste verkondiger van een of andere heilsleer. Wie met Hem in contact kwam werd ook echt bevrijd van wat hem beangstigde en klein hield. Jezus verlost mensen van elke vorm van bezetenheid, maakt boeien los, breekt deuren open van kerkers waarin mensen dreigen weg te kwijnen. Soms door de schuld van anderen, vaker nog door wat ze zelf willen en zoeken. Wekken wij die ons christen noemen hetzelfde op bij andere mensen? Voelen mensen zich bevrijd als ze ons horen en bezig zien? Kunnen wij mensen wel bevrijden, voelen wij onszelf bevrijde mensen? Kunnen mensen aan ons zien dat het geloof in Jezus andere mensen van ons maakt? Maakt het geloof ons gelukkig? Stralen wij rust en vreugde uit, niet omdat wij toevallig een aangenaam karakter hebben, maar omdat ons geloof dat met ons doet? Je kan die vragen ook anders en veel concreter stellen. Kan je aan ons spreken en handelen zien dat wij anders zijn dan niet-gelovigen? Kijken wij bijvoorbeeld anders tegen geld en bezit aan? Zie je bij ons een zekere reserve ten aanzien van de algemene jacht op aanzien, macht en bezit? Merk je iets van ons geloof in ons omgaan met andere mensen? Met mensen die arm of ziek zijn, met mensen in de knoei? Hoe staan wij ten aanzien van de aanbidding van het eigen ik, de ongebreidelde jacht op genieten, de steeds hardvochtiger wordende houding t.a.v. mensen “die ons alleen maar veel geld kosten”?

Bedroevend
Het antwoord op deze vragen is bedroevend: wij zijn volledig geassimileerd in onze maatschappij-zonder-God. Op enkele uitzonderingen na, verschillen wij in ons spreken, denken en handelen in niets van onze niet-gelovige medemens. Ons geloof is een “mening” geworden, zoals we een mening hebben over Trump en over Ronaldo. Iets wat weinig of geen impact heeft op ons leven. En dat is meteen ook de grootste, misschien wel de enige echte reden waarom wij het niet meer kunnen doorgeven aan onze kinderen.
Ons geloof kleurt ons leven niet. Wij geven niet de indruk dat ons bestaan ervan doordrongen is en daardoor lijkt het ook weinig belangrijk voor diegenen aan wie wij het zouden moeten doorgeven.

Vergissing
Soms zeggen wij hun zelfs dat we “dat ook allemaal niet zo nauw meer nemen, wij zijn tenslotte ook van deze tijd”. Een beetje geloof is goed, maar je moet daarin niet overdrijven”. Door zo te spreken denken wij misschien een wit voetje te halen bij het jonge volkje maar eigenlijk zeggen we hun dat ons geloof de moeite niet waard is. Waarom komen wij niet méér uit voor ons geloof? Speciaal tegenover jongeren? Alleen als wij hun durven spreken over de meerwaarde die het geloof aan ons leven geeft worden zij er nieuwsgierig naar. Mensen die op een eenvoudige manier kunnen spreken over hoe het geloof hen vrijmaakt, die vinden meer gehoor dan ze zelf vermoeden. Gelovigen die vraagtekens durven zetten bij de alles overheersende mythe dat geld, succes en macht ons levensvervulling en geluk bezorgen, die krijgen gegarandeerd de wind van voren, ook van jongeren. Want ook die jongeren weten diep in hun binnenste dat het gejaag naar geld en genot eigenlijk nog minder dan een mythe is. Het is een vlucht en een leugen. Het is angst voor de dood, verborgen achter een brede Hollywood-smile.

Geloof be-leven
Misschien moeten wij niet zozeer preken of discussiëren over het geloof. Misschien moeten wij gewoon tonen in onze manier van leven dat het geloof ons vrijmaakt van die angst. En dat wij bijgevolg ook minder behoefte hebben om ons te gooien op al die dingen die dienen om onze kwetsbaarheid voor ons uit te duwen en te vergeten. Om onszelf wat wijs te maken … Maar dan moeten wij natuurlijk ook wel elke dag werken aan ons geloof. Het verdiepen en versterken zodat wij het ook helemaal uitstralen.
Zodat mensen ook echt aan ons kunnen zien dat levensvervulling niet ligt in het involgen van onze driften en instincten. Maar in het navolgen van Jezus, de enige die ons echt kan bevrijden van onze diepste, ook onbewuste, angsten. De enige die echt levensvervulling geven kan.

FAKE NEWS: MENSEN DEMONISEREN EN CONFLICTEN AANWAKKEREN…
vr 26 januari '18

Paus.jpgPaus Franciscus heeft alle mensen opgeroepen de strijd aan te binden tegen de verspreiding van ‘fake news’. Opzettelijke valse berichtgeving vormt volgens Paus Franciscus een gevaar voor de samenleving. ‘De tragedie van de desinformatie is dat het anderen in diskrediet brengt, hen voorstelt als vijanden, zelfs tot het punt om hen te demoniseren en conflicten aan te wakkeren’, zegt de Paus in zijn boodschap op de Werelddag van de sociale communicatiemiddelen. Over het onderwerp heeft hij een document geschreven. De paus vergelijkt fake news met de slang uit de Bijbel die Eva verleidde om van de verboden vrucht te eten. Dat is volgens hem het eerste voorbeeld van misinformatie. ‘Fake news is een teken van een onverdraagzame en overgevoelige instelling en leidt enkel tot de verspreiding van arrogantie en haat’, vindt de paus. ‘Dat is het eindresultaat van onwaarheden.’

Meer op www.trouw.nl/religie-en-filosofie/paus-fake-news-is-het-werk-van-de-duivel~a99b5e4a/

STILTE GEVRAAGD…
wo 24 januari '18

tafelbordje-stilte-aubEen gouden tip voor mensen die verzuchten: ‘Ik heb een druk gezin en een drukke baan, stilte is voor mij niet mogelijk’?

“Bouw vijf minuten stilte in per dag. Je maakt mij niet wijs dat dit niet lukt. Vijf minuten stilte – elke dag – maakt al een wereld van verschil. Die helpen je absoluut om dichter bij God te komen, en intenser en aandachtiger te leven. Vul die tijd in zoals je zelf wilt, maar doe het, en je zúlt verschil merken. Stilte laat niemand onberoerd.”
een tip van Nikolaas Sintobin

GELUKKIG NIEUWJAAR!
ma 01 januari '18

2018Tel alleen de zonnige dagen en vergeet de kilte en de regen.
Tel alleen de glimlach van de mensen en vergeet verdriet en eenzaamheid.
Tel alleen het leven met vrienden en niet met jaren.
Dan wordt het nieuwe jaar een jaar van nieuwe vreugde.

Moge 2018 voor jou, je gezin, familie en vrienden
een jaar worden van menselijk geluk,
maar vooral een jaar van samenwerking van mensen
die weten dat zij mekaar nodig hebben om gelukkig te zijn.

PATROONHEILIGE WEVER UITGEBREID GEVIERD
di 16 januari '18

Na de eucharistieviering van 9 uur, voorgegaan door pater Jan, was het zondag weer het ideaal moment om de traditionele varkenskopverkoop te houden aan de kerkdeur in Wever ter gelegenheid van het feest van Sint-Antonius abt, beschermheilige van de parochie. Zoals de traditie wil, schenken het Davidsfonds Glabbeek en de parochie Wever de opbrengst aan een goed doel.

Niet minder dan vier halve (450 euro) en één hele varkenskop (200 euro) gingen voor de hamer en werden per opbod verkocht. Er waren zoals steeds ook zwarte/witte pensen en preskop. Het was koud en de hartverwarmende dranken maakten warm van binnen.

Dit jaar gaat het volledige bedrag (incl. de collecte in de kerk) naar de processie (15/08) van Wever, waar nieuwe kledingstukken voor gekocht zullen worden.

Nadien werd Wever-kermis afgesloten met varken aan het spit in parochiecentrum ‘t Solveld.

Pagina's